Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  
Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
Gaven er en event for Carsten og de frivillige i OCD Lokalforening Lolland Falster i juni 2019, som Frivilligcenteret arrangerer
Vil du finde din frivillig-hylde - aftal en samtale 54 82 00 55
 • Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
 • Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
 • Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
 • Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
 • Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
 • Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
 • Gaven er en event for Carsten og de frivillige i OCD Lokalforening Lolland Falster i juni 2019, som Frivilligcenteret arrangerer
 • Vil du finde din frivillig-hylde - aftal en samtale 54 82 00 55

Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenters hjemmeside. For at du kan få størst muligt udbytte af hjemmesiden – og dermed af alle de spændende informationer, der findes her – kan du på denne velkomstside se en lille guide til, hvordan du hurtigt kan finde de informationer, du kan drage nytte af.

Velkommen til alle jer der bidrager som frivillige. Under fanen ”Til Foreninger” kan du finde en masse nyttig information om de tilbud, der retter sig mod jer som frivillige og mod de foreninger, som I virker i.

Velkommen til alle jer der tænker på at blive frivillige. Under fanen ”Bli’ Frivillig” kan du finde information om de mange muligheder for at gøre en aktiv forskel og om, hvordan du kommer i gang.

Velkommen til alle jer der søger fællesskab, netværk, motion eller … Under fanen ”Medlemmer” kan du finde oversigter over de mange forskellige foreninger og aktiviteter, der drives af frivillige, og som alle står på spring for at give dig et tilbud, du kan have glæde af. 

Velkommen til alle jer der arbejder med mennesker. Arbejder du med mennesker, kan det være en uvurderlig hjælp, at du kender de mange  

 

FORENINGS NYT

24/05-2019

"Den enkelte har aldrig med et andet menneskes liv at gøre, uden at hun holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber, eller hæver. Men det kan også være så forfærdende  meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej."

Ordene er sagt af K.E. Løgstrup i hans klassiker "Den etiske fordring" fra 1956.

Og den slags guldkorn er der mange af i bogen "Samtaler der kræver mod", som man kan købe for 50 kroner hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Man kan også downloade den gratis på dette link.

Når man arbejder med frivilligt, socialt arbejde kan man komme ud for den slags samtaler. Og så er det godt at være ordentligt klædt på til det.

Bogen er en samling af gode råd, samlet af centerchef Laura Auken Larsen, CFSA.

22/05-2019

Anne Marie Sakstrup-Blom havde fem år i bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter. Men på generalforsamlingen den 15. maj, opnåede hun ikke genvalg. Der var kampvalg om faktisk alle poster, og det trænede bestyrelsesmedlem måtte se sig slået.

Det betyder ikke, at Anne Marie Sakstrup-Blom kommer til at mangle arbejde. Hun er stadig aktiv i menighedsarbejdet i Kloster-, Lindeskov- og Nordre Kirke. Og hun er bestyrelsesmedlem i Brystkræftgruppen under Kræftens Bekæmpelse - og i Kræftens Bekæmpelse, for at det ikke skal være løgn.

Så det er nok mere Frivilligcentret, der kommer til at mangle Sakstrup-Bloms viden, end hende, der kommer til at savne noget at lave. Hun sidder også i Tyskklubbens bestyrelse. Her har man at gøre med Nykøbings to, tyske venskabsbyer: Oldenburg og Euthin. Og som et stort plus for Kræftens bekæmpelse er hun med i Underholdningsgruppen i "Stafet for Livet".

68-årige Sakstrup-Blom er indfødt Københavner, men kom til Falster i slutningen af halvfemserne, og befinder sig godt her.

22/05-2019

Fibromyalgi - eller kronisk træthedssyndrom, som det også hedder - er en sygdom, der stadig kæmper mod et blakket ry. Flere læger vil gerne affærdige sygdommen som et psykisk problem, mens andre ser det som en reel muskelsygdom.

- Vi kæmper stadig, efter mere end tyve år, med at mange læger blot vil udskrive lykkepiller og psykologsamtaler. Men det er blot en placebo-behandling, der ikke hjælper reelt, siger Marianne Jørgensen fra Dansk Fibromyalgi Forening - Guldborgsund.

Hun blev ved generalforsamlingen den 15. maj nyvalgt i bestyrelsen.

- Vi bruger Frivilligcentret til lokale møder, fortæller Marianne Jørgensen, der er 41 år gammel og dermed en væsentlig foryngelse i bestyrelsen.

- Der er omkring 7-8 medlemmer lokalt, men i min Facebook-gruppe er der langt flere, så vi er kun under opstart, siger Marianne Jørgensen.

Hun arbejder i et flexjob med at lave mad i en børnehave og er ellers aktiv omkring fibromyalgi.

22/05-2019

På et møde i Guldborgsund Frivilligcenters lokaler, tirsdag den 21. maj havde Amnesty International indkaldt til information - og med en lumsk bagtanke om at starte en lokalgruppe. Og det blev en stor succes.

- Vi vidste på forhånd, at der var en enkelt, der gerne ville prøve at starte noget op. Men under mødet var der fire, der gerne ville være med, så vi er ganske begejstrede, siger informationsmedarbejder Bjarke Windahl Petersen.

De fire vil nu vælge en talsperson og melde sig ind i Frivilligcentret, så de kan få støtte til at bruge lokaler og den slags, beretter Bjarke Windahl Petersen.

Derefter vil gruppen begynde at tage lokale initiativer.

20/05-2019

På sidste onsdags generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter kom der flere nye ansigter i bestyrelsen.

Èt af dem er Lars Rasmussen, der til daglig arbejder i Flerkulturelt Center i Nykøbing.

Flerkulturelt Center er et tilbud til flygtninge og indvandrere om at lære dansk, og om at deltage i socialt samvær og muligheden for at få løst lavpraktiske problemer; hvad enten det drejer sig om tøjvask, tandlæge eller andre af dagligdagens vanskeligheder. Integration, kort og godt.

Lars Rasmussen er 68 år gammel. Han blev opfordret af formand Jan Riis til at stille op til bestyrelsen.

- Jeg kan jo se, at der er en strategisk udvikling i gang; og det ser spændende ud. Så man kan vel sige, at jeg gerne vil give mit besyv med i den udvikling. Det virker som et godt sted, så jeg vil sætte mig ind i tingene og prøve at arbejde konstryktivt fremad, siger Lars Rasmussen.

20/05-2019

Med sine 82 år var Erling Christensen nestor i bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter. Og ved generalforsamlingen den 15. maj, havde han valgt at sige stop. Han fik både blomster og stående applaus, da han sagde farvel.

- Jeg er også aktiv i kommunens ældreråd og det vil jeg gerne prioritere fremover, sagde den langtfra gamle politimand.

Erling Christensen har været politiinspektør i Københavns Politi, og han kom ind i frivilligcentret via Ældre Sagen.

- Jeg opfatter centret som en anerkendt størrelse i Guldborgsund. Vi modtages altid seriøst, siger han.

Erling Christensen sad i bestyrelsen i fire år. Og han bliver langt fra ledig. Udover Ældre Rådet er der ofte bud efter ham, som foredragsholder om sine mange år i politiet, eller om de rejser han har foretaget siden han blev pensioneret for sytten år siden.

Guldborgsund har langtfra hørt det sidste til Erling Christensen.

 

16/05-2019

Guldborgsund Frivilligcenter afholdt i går Generalforsamling. 45 medlemmer var repræsenteret ved 67 personer. Den nye bestyrelse kan ses her.

Bagerst fra venstre: Morten Larsen, Glarmester Åge Larsen; Marianne Jørgensen, Dansk Fibromyalgi Foreningen lokal netværksgruppe Nykøbing F.; Kirsten Jensen, Hjerteforeningen; Jørgen Rasmussen, Ældre Sagens Vejledergruppe; Erik Søndergaard, Forstander, Forsorgshjemmet Saksenhøj og Fjordvang.

Forrest fra venstre: Jan Riis, Ældre Sagen, Vågetjenesten; Tonny Pedersen, Blæksprutten i Gedser (suppleant); Lars Rasmussen, Flerkulturelt Center; Johnny Andersen, Ungdommens Røde Kors (suppleant).

Læs videre om generalforsamlingen ...

13/05-2019

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har netop udsendt retningslinjer for, hvornår udlændinge må arbejde i frivillige organisationer.

Kommer man fra et af de nordiske lande, er der ingen problemer. Det sammer gælder i princippet for folk fra andre EU-lande - og Schweiz.

Men alle andre skal have en arbejdstilladelse, før de må engagere sig i frivilligt arbejde.

Og det er vigtigt, ikke kun for den pågældende - for organisationen har pligt til at sikre sig, at alle arbejder på lovligt grundlag. Man kan - med medarbejderens accept - rette henvendelse til SIRI for at sikre, at alle tilladelser er på plads.

I Danmark skelner man ikke længere mellem lønnet og frivilligt arbejde. Formentlig en form for integration, som jo er styrelsen formål.

... Forenings Nyhedsarkiv

aktiviteter, der drives af frivillige, og som alle står på spring for at give borgerne i Guldborgsund Kommune et tilbud, de kan have glæde af. Under fanen ”Medlemmer” kan du finde oversigter og information om de mange tilbud.

Velkommen til jer alle sammen. Del gerne din viden og bidrag på den måde til at synliggøre den frivillige indsats i kommunen.et er sammen og i fællesskab, vi skaber de mange aktiviteter, der fordomsfrit og respektfuldt tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov. Det er også en fælles indsats, der sikrer, at kendskabet til de mange tilbud spredes og når ud til de medmennesker, som de forskellige tilbud henvender sig til.Du kan læse mere om Guldborgsund Frivilligcenters formål og mål under fanen ”Om Centeret”.

Tak. Tak til alle – enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og offentlige institutioner – som støtter op om Guldborgsund Frivilligcenter og de mange aktiviteter, der drives af frivillige. Uden jer ville det ikke være nær så berigende at være borger i Guldborgsund Kommune.

Hjemmesiden er – lige som de mange aktiviteter - under konstant udvikling. Fandt du ikke, det du søgte, så lad os høre fra dig.

 

AKTIVITETER MM.

06/05-2019

Når man som frivillig arbejder med mennesker, der står midt i en af livets store kriser, kan man komme til at investere så meget af sig selv i projektet, at man selv bliver afladt med tiden.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har et kursus, der skal give de frivillige gnisten og gejsten tilbage.

Den 10. oktober fra klokken 16.00 til 19.00 inviterer CFSA og Guldborgsund Frivilligcenter frivillige fra alle medlemsorganisationer til et fyraftensmøde, hvor der bliver tanket op med livsglæde.

Det bliver med personlige fortællinger, musik og højt humør, at de to lærere Trine Alvilda Jensen og Kristoffer Kejser Larsen fortæller om, hvordan man som frivillig lærer at skærme sig selv og alligevel give det fra sig, man skal.

22/05-2019

Der er en vis naturens orden, der tilsiger at børn vil miste deres forældre. Men sker det meget tidligt kan det være svært for børnene at håndtere.

Det vil en ny sorggruppe i Nykøbing Falster tage hånd om. Det er en gruppe med tilbud for børn mellem seks og femten år.

Karin Nielsen er primus motor i den nye gruppe, og man kan kontakte hende hver mandag mellem 16.00 - 17.00 på telefon 24 80 02 08, hvis man er interesseret.Eller man kan skrive til mail-adressen Fri-Sorggruppe@outlook.dk.

Alle, der ønsker at tilmelde sig eller har et barn, der kunne have glæde af gruppen skal vide, at alle voksne er undergivet krav om tavshed. Og der er indhentet børneattester for alle.

Det er ikke en terapigruppe, men et rum, hvor man kan snakke om sine følelser med andre børn, der har samme problem, styret af en voksen, med erfaring i samtale.

28/05-2019

Netværksgruppen er en gruppe for psykisk sårbare kvinder, der har til formål at forebygge isolation og tilbagefald, samt skabe sociale nære venskabsforhold. Gruppen mødes for samtale, samvær, sparring & relaterede oplæg.

28/05-2019

Frivillige Voksenvenner afholder netværksgruppe for unge 18-25 årige med lille netværk.

SAMMEN KAN VI: Snakke, gå til koncerter, i biffen og på udstillinger, se og spille teater, høre og spille musik, tegne, male og chatte og være på de sociale medier, lave mad og spise sammen og HYGGE!

29/05-2019

Angstforeningen tilbyder selvhjælpsgruppe

Formålet med selvhjælpsgruppen:

- Give deltagerne mulighed for at møde ligesindede og finde ud af, at de ikke er alene med deres angstlidelse.

- Skabe en rar atmosfære, hvor deltagerne tør tale om det, der er svært og give konstruktiv feedback.

- Gruppedeltagerne bakker hinanden op og støtter hinanden i arbejdet ud af angsten.

 

29/05-2019

Kræftens Bekæmpelses gruppe for efterlevende afholder en temaaften, som handler om de udfordringer, der opstår, når man rammes af sorg. 

Aftenens foredragsholder Elin Steffensen fortæller denne aften om livet som efter-levende med tryk på levende, og hvordan det var for hende at bevæge sig op igennem mørke og fortvivlelse til et nyt godt liv.

Det er ikke et krav, at du er efterlevende på grund af kræft. Alle er velkomne. Der er fri entre og ingen tilmelding. 

05/06-2019
Godmorgen til dit velbefindende
Sportsinstruktør Bernt Svendsen lærer os hvor meget god opvarmning betyder for vores velbefindende og hvordan vi undgår skader, når vi skal ud at træne.
 
Bernt har været træner i karate, fodbold og meget mere - og er nu ansat i Maribo kommune, hvor han sammen med kolleger vil aktivere psykisk syge med træning i naturen.
Denne dag kan vi få glæde af hans viden og erfaring.
06/06-2019
Carsten Stoemann Rasmussen, der er formand for OCD lokalgruppe Lolland-Falster, inviterer til erfaringsudveksling og lægger op til diskussion i en hyggelig og rar atmosfære. Vil du bare se på, er du også velkommen.

... Aktivitets Nyhedsarkiv