Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  
Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
Vi hjælper gerne med at lægge opslaget på Frivilligjob.dk - Ring tlf.: 54 82 00 55 for en aftale
 • Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
 • Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
 • Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
 • Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
 • Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
 • Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
 • Vi hjælper gerne med at lægge opslaget på Frivilligjob.dk - Ring tlf.: 54 82 00 55 for en aftale

FORENINGS NYT

08/11-2018

Vil din forening have succes, når I bruger de sociale medier?

På dette temamøde får du mulighed for at få den nyeste viden om kommunikation på sociale medier og, hvordan du kan bruge målrettet kommunikation til at tiltrække nye eller eksisterende målgrupper til foreningen. Ved at målrette kommunikationen, så den tager højde for målgruppens præferencer og handlemønstre, kan man som forening opnå langs større succes, når man fx ønsker at rekruttere nye medlemmer eller få flere af de eksisterende medlemmer til at deltage aktivt i foreningens aktiviteter.

27/09-2018

Vil din forening gerne have flere frivillige?

Så er dette temamøde lige noget for dig. Du får konkrete redskaber til, hvordan din forening gennem lokale netværk og målrettet opgavebeskrivelse får flere frivillige til foreningen.

På temamødet vil Carsten Blomberg Hansen, afdelingsleder hos DGI Lokaludvikling, præsentere dig for, hvordan man gennem lokale netværk kan få flere frivillige med i foreningen. Du vil få konkrete eksempler på, hvordan andre foreninger har opnået succes med at få frivillige gennem lokalt netværksarbejde, og hvad de har fået ud af det.

16/09-2018

Mere end 3000 personer gør en frivillig social indsats for borgere i Guldborgsund.

Det vil vi gerne være med til at fejre ved at overrække årets frivilligpris til en frivillig person eller frivillig forening, der har gjort en forskel i årets løb.

Alle kan foreslå en kandidat til prisen. Send dine svar og fortæl os om din kandidat til Årets Frivilligpris 2018

01/08-2018

Datatilsynet har netop givet grønt lys for at mindre foreninger og 0rganisationer på størrelse med Frivilligcentrene frit kan bruge Dropboxkontoen, så længe der er kode på kontoen og på den computer det evt. måtte ligge på lokalt.

Det er en god nyhed, da alle har været usikre på om dropbox kunne godkendes.

Jeg skriver mere hen over efteråret om persondataforordningen i nyhedsbreve og her, hvor jeg vender de tanker, man skal gøre sig omkring det.

01/08-2018

Guldborgsund Frivilligcenter går nye veje

Guldborgsund Frivilligcenter har afholdt generalforsamling med betydelige vedtægtsændringer på programmet. 45 foreninger mødte op i 28 graders varme for at stemme Guldborgsund Frivilligcenter ind i en helt ny æra. Alle foreninger stemte for forslaget, hvilket vidner om det store forarbejde bestyrelsen havde lagt i at forberede nye veje og nye samarbejdsmuligheder for frivilligcenteret i fremtiden.

31/07-2018

VIVE er netop kommet med en analyse af forholdet mellem ansatte og frivillige med fokus på partnerskaber, hvor man tager udgangspunkt i to partnerskaber mellem kommuner, frivilligcentre og andre aktører. Det ene er Go Your Life fra Fredericia, og det andet er Frivillig Kulturformidling til borgere med Handikap fra København.

Hele rapporten kan læses her

Vil man læse et sammendrag kan man læse artiklen fra ALTINGET her

12/06-2018

Guldborgsund Frivilligcenter har afgivet høringssvar på Guldborgsund Kommunes udspil til en Kommuneplan for de næste 4 år.

Selve høringssvaret kan du læse her.

17/04-2018

Læs Årsbertningen for Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetningen kan åbnes fra hjemmesiden.

Du kan også få den på tryk ved at bestille den hos:
Signe tlf.: 54 82 00 55 mail sekr@fri-villig.dk

Husk og tilmeld dig til
Generalforsamling onsdag d. 16. maj 

(Selve indkaldelsen med dagsorden finder du i Årsberetningen på side 13.)

... Forenings Nyhedsarkiv

AKTIVITETER MM.

13/06-2018

Har du været udsat for seksuel krænkelse, overgreb, voldtægt eller incest?

Så har du mulighed for at møde andre, der har været i samme situation, og få støtte. Gruppens tovholdere er Katja, der selv har været udsat for seksuel krænkelse, og Jane, der er terapeut og som deltager i gruppen med støttende funktion. Du kan deltage anonymt i gruppen.

Projektets hovedformål er at hjælpe den enkelte borger, der har været udsat for fysiske eller psykiske overgreb, opvokset i misbrugerfamilier og efterfølgende har svært ved at få tillid til sig selv, andre mennesker, det offentlige system, finde job og ikke mindst finde tilbage til sig selv igen.

Selvhjælpsgruppen går i høj grad ud på at genopbygge den mistede tillid. Den er tilbud om terapeutiske samtaler i individuelle forløb.

 

21/08-2018

Diabetesforeningen Guldborgsund træffes tirsdage i lige uger i Guldborgsund Frivilligcenter kl. 14 - 16. Her er alle velkomne til at komme ind og få indblik i den nyeste viden om diabetes eller få råd og vejledning med hensyn til behandling, kost og motion for diabetikere.

21/08-2018

Hvordan påvirker angsten din krop & dine handlinger
og hvad kan gøres for at minimere den?

Bedre Psykiatri får besøg af Kirsti Testroote. Kirsti er tovholder for Angstforeningen i Guldborgsund Frivilligcenter, som hver anden onsdag sidder og tilbyder sin hjælp, hvor man kan komme ind som angst-ramt og få en snak med andre ligesindede. 

27/08-2018

Netværksgruppen er en gruppe for psykisk sårbare kvinder, der har til formål at forebygge isolation og tilbagefald, samt skabe sociale nære venskabsforhold. Gruppen mødes for samtale, samvær, sparring & relaterede oplæg.

OBS! Gruppens mødedag er ændret til den sidste mandag i hver måned. 

05/09-2018

VeteranCaféen er et sted hvor veteraner kan mødes og drøfte deres oplevelser fra deres missioner. Caféen er også et sted, hvor man kan få input til, hvor man kan få hjælp hvis dette ønskes.

06/09-2018
Carsten Stoemann Rasmussen, der er formand for OCD lokalgruppe Lolland-Falster, inviterer til erfaringsudveksling og lægger op til diskussion i en hyggelig og rar atmosfære. Vil du bare se på, er du også velkommen.
12/09-2018

Kristian Krogh Hansen er ansat som udviklingskonsulent og rådgiver i Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Han vil denne dag holde et kursus om kulturmødet i det frivillige arbejde. Han vil give en introduktion til centrale kulturbegreber, tilgange til religion og deres betydning for dig og dit frivillige arbejde. Kurset vil handle om, hvordan du:

- Giver dit eget perspektiv på kultur og religion et grundigt eftersyn.
- Lærer at møde og kommunikere med mennesker, som har en anden kulturel eller religiøs baggrund end dig selv.
- Får redskaber, som du kan bruge til at reflektere over kulturens og religionens rolle i dit frivillige arbejde.

Kurset byder på oplæg, dialog, refleksion og øvelser i grupper og plenum. Du vil cirka en uge inden kursusdagen få tilsendt et par spørgsmål til refleksion og til brug på selve kurset.

03/10-2018

Oplever du, at du er stresset som arbejdsløs? Usikkerhed om fremtiden, økonomiske udfordringer, ensomhed og følelsen af at være i en identitetskrise er alle faktorer, der spiller ind, når man bliver stresset som arbejdsløs. Vil du gerne gøre en indsats for at holde dig fri for stress, når du er arbejdsløs? Så kan du komme til et oplæg, som afholdes af Gitte Holmberg, hvor du kan få ideer og råd til, hvordan du takler stressen. 

... Aktivitets Nyhedsarkiv