Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  
Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
Gaven er en event for Rose og de frivillige i Hjernesagen i juni 2018, som Frivilligcenteret arrangerer
Vi hjælper gerne med at lægge opslaget på Frivilligjob.dk - Ring tlf.: 54 82 00 55 for en aftale
 • Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
 • Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
 • Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
 • Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
 • Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
 • Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
 • Gaven er en event for Rose og de frivillige i Hjernesagen i juni 2018, som Frivilligcenteret arrangerer
 • Vi hjælper gerne med at lægge opslaget på Frivilligjob.dk - Ring tlf.: 54 82 00 55 for en aftale

FORENINGS NYT

20/12-2017

Otte medlemmer af det nye frivilligråd skal vælges af 110 foreninger. Fire medlemmer skal komme fra små foreninger og organisationer, mens fire skal komme fra store foreninger. Det kan du læse mere om på Altinget, se længere nede.

Minister Mai Marcado udpeger selv formanden som bliver formand for Mødrehjælpen Mads Roke Clausen, se artiklen i Altinget, se længere nede.

20/12-2017

Her i Centeret kan vi godt mærke de frivilliges aktivitetsniveau er faldet, og for os er det også dejligt at kunne få tid til at rydde op i bunkerne og gøre sig klar til at tage hul på et nyt år.

Vi vil gerne sende et varmt julehjerte til alle de 2599 frivillige i Guldborgsund, som året rundt rækker en hånd ud til de 35.400 borgere, der har brug for støtte.

15/12-2017

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (Statens center for støtte til sociale frivillige) har de sidste år arbejdet på en frivilligrapport. den første del udkom i foråret og handlede om størrelsen af den frivillige sociale indsats på landsplan. Den viste at 4 ud af 10 danskere har deltaget i frivilligt arbejde inden for det sidste år - det er 39 %. Og du kan downloade del 1 her

Del 2 ser på Kommunernes engagement på det frivillige velfærdsområde - hvordan samarbejder man med foreningerne og det øvrige Civilsamfund og 86 % af kommunerne har deltaget i undersøgelsen.

Du kan downloade hele del 2 her

 

08/12-2017

Decemberkonferencen der hvert år afholdes af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (som er statens støttecenter for social indsats), havde i år besøg af Børne- og Socialminister Mai Mercado. Hun glædede sig over at den nye Civilsamfundsstrategi er blevet vedtaget og hun lancerede samtidig en ny konstruktion af Frivilligrådet.

24/11-2017
Nyhedsbrevet fra Guldborgsund Frivilligcenter bliver sendt til alle medlemmers kontaktperson. Nyhedsbrevet er for alle sociale frivillige i Guldborgsund, så derfor kan du læse hele nyhedsbrevet her.
13/11-2017

Jeg ville være så ærgerlig, hvis en frivillig som Marie Baad Holdt konsulent i Ingerfair, gik min næse forbi - ikke desto mindre er det altså sket for en større organisation, og de ved det sikkert ikke engang.

Maries forsøg på at blive frivillig munder ud i denne artikel trykt i Altinget, og desværre er den ikke enestående. Vi ved at op til en tredjedel af dem der melder sig som frivillig aldrig bliver kontaktet og selv om de bliver kontaktet er det op mod halvdelen der aldrig hører mere efterfølgende.

10/11-2017

Årets Social Frivilligpris gik i år til formand for Hjernesagen ROSE BRUSEN og med hende de frivillige i Hjernesagen Guldborgsund.

Det er Roses utrættelige arbejde i nævn og udvalg og hendes evne til at sætte hjernesagen på dagsordenen, som udløste prisen.

Prisen består af en event i juni 2018 for Rose Brusen og de frivillige i Hjernesagen Guldborgsund, som Guldborgsund Frivilligcenter arrangerer.

Hvis du klikke på mere, kan du læse hele talen ved afsløringen af Årets Sociale Frivilligpris 2018, som blev holdt af formand for Guldborgsund Frivilligcenter Jan Riis.

10/11-2017

Det har ligget bestyrelsen på sinde, uden i øvrigt at tage et politisk standpunkt, at give et forslag til spørgsmål/emner, som kan stilles til de opstillede byrådskandidater.  

Bestyrelsen håber dermed, at I kan få lyst til, hvis lejligheden byder sig, at sætte fokus på den frivillige sociale indsats i valgkampen.

Alle ønskes en god og fair valgkamp. 

Læs spørgsmålene under mere ..

... Forenings Nyhedsarkiv

AKTIVITETER MM.

09/01-2018

Diabetesforeningen Guldborgsund træffes tirsdage i lige uger i Guldborgsund Frivilligcenter kl. 14 - 16. Her er alle velkomne til at komme ind og få indblik i den nyeste viden om diabetes eller få råd og vejledning med hensyn til behandling, kost og motion for diabetikere.

09/01-2018

Hvordan påvirker angsten din krop & dine handlinger
og hvad kan gøres for at minimere den?

Bedre Psykiatri får besøg af Kirsti Testroote. Kirsti er tovholder for Angstforeningen i Guldborgsund Frivilligcenter, som hver anden onsdag sidder og tilbyder sin hjælp, hvor man kan komme ind som angst-ramt og få en snak med andre ligesindede. 

10/01-2018

Angstforeningen tilbyder selvhjælspgruppe

Formålet med selvhjælspgruppen:

- Give deltagerne mulighed for at møde  ligesindede og finde ud af, at de ikke er
alene med deres angstlidelse.

- Skabe en rar atmosfære, hvor deltagerne tør tale om det, der er svært og give konstruktiv feedback.

- Gruppedeltagerne bakker hinanden op og støtter hinanden i arbejdet ud af angsten.

 

22/01-2018

Har du en spiseforstyrrelse, skader du dig selv eller er du pårørende? Så har du mulighed for at få gratis og anonym rådgivning i Nykøbing Falster fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS).
Ca. 75.000 danskere har en spiseforstyrrelse og ca. 80.000 danskere har risikoadfærd. Kom og mød en af vores rådgivere - vi står klar til at tage imod dig! Du kan læse mere om LMS og vores tilbud på www.LMSOS.dk.

24/01-2018
Guldborgsund Diabetesforening inviterer til generalforsamling, hvor formanden for Diabetesforeningen, Troels Schultz, efterfølgende vil holde et oplæg om foreningen. Alle med interesse er velkomne! Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.
25/01-2018

MA Guldborgsund er et fællesskab af mænd og kvinder, som deler erfaring, styrke og håb med hinanden. I fællesskab kan selvhjælpsgruppen løse deres fælles problemer og hjælpe andre væk fra aktiv afhængighed af hash. MA Guldborgsunds primære formål er at forblive fri af hash og hjælpe andre hashafhængige, der stadig lider, til at opnå samme frihed. 

Den eneste betingelse for deltagelse i MA Guldborgsund er, at man skal have et ønske om at holde op med at bruge hash. Deltagelse i gruppen er gratis og anonym. Gruppen mødes hver torsdag. 

 

30/01-2018

Frivillige Voksenvenner afholder netværksgruppe for unge 18-25 årige med lille netværk.

SAMMEN KAN VI

Snakke, gå til koncerter, i biffen og på udstillinger, se og spille teater, høre og spille musik, tegne, male og chatte og være på de sociale medier, lave mad og spise sammen og få HYGGE!

31/01-2018

Kolde hænder - det er, hvad man kalder velfærdsteknologi, men er det nu så skrækkeligt, som vi går og tror. Den teknologiske udvikling kommer os til gode på mange områder hver dag lige fra trafikmeldinger til pacemakere. Teknologi er smart, men kun så længe vi er fortrolige med at bruge den, derfor er det godt at vide, hvad vi taler om. Guldborgsund Kommune arbejder med at finde velfærdsteknologier, som kan give borgerne frihed og værdighed - og samtidig passe på de ansatte, så de ikke bliver nedslidt.

... Aktivitets Nyhedsarkiv