Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  
Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
Gaven er en event for Carsten og de frivillige i OCD Lokalforening Lolland Falster i juni 2019, som Frivilligcenteret arrangerer
Vi hjælper gerne med at lægge opslaget på Frivilligjob.dk - Ring tlf.: 54 82 00 55 for en aftale
 • Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
 • Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
 • Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
 • Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
 • Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
 • Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
 • Gaven er en event for Carsten og de frivillige i OCD Lokalforening Lolland Falster i juni 2019, som Frivilligcenteret arrangerer
 • Vi hjælper gerne med at lægge opslaget på Frivilligjob.dk - Ring tlf.: 54 82 00 55 for en aftale

 

Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenters hjemmeside. For at du kan få størst muligt udbytte af hjemmesiden – og dermed af alle de spændende informationer, der findes her – kan du på denne velkomstside se en lille guide til, hvordan du hurtigt kan finde de informationer, du kan drage nytte af.

Velkommen til alle jer der bidrager som frivillige. Under fanen ”Til Foreninger” kan du finde en masse nyttig information om de tilbud, der retter sig mod jer som frivillige og mod de foreninger, som I virker i.

Velkommen til alle jer der tænker på at blive frivillige. Under fanen ”Bli’ Frivillig” kan du finde information om de mange muligheder for at gøre en aktiv forskel og om, hvordan du kommer i gang.

Velkommen til alle jer der søger fællesskab, netværk, motion eller … Under fanen ”Medlemmer” kan du finde oversigter over de mange forskellige foreninger og aktiviteter, der drives af frivillige, og som alle står på spring for at give dig et tilbud, du kan have glæde af. 

Velkommen til alle jer der arbejder med mennesker. Arbejder du med mennesker, kan det være en uvurderlig hjælp, at du kender de mange  

 

FORENINGS NYT

21/02-2019

Få gode råd til at kommunikere på Facebook

Torsdag d. 21 februar kl. 16 - 18 mødes vi for at tale om brugen af Facebook. Det er en fortsættelse af plakatværkstedet. Vi benytter os af, at Signe Schneekloth og Ida Gro kort kan fortælle om tips og tricks. Tag et screendump af dine facebookopslag, så ser vi på dem i fællesskab og lærer noget af hinanden.

04/02-2019

Børn i sorg har brug for nogen at tale med, at der er et rum, hvor der er plads og et fællesskab, der kan rumme alle de store følelser. Der skal være aktiviteter, som
sætter følelserne i relief og en forståelse for, hvor svært det er at miste.

Gruppen har fungeret godt i mange år - men nu skal de frivillige noget andet, og derfor leder vi efter nye frivillige, som vil tage hånd om gruppen.

Da målgruppen er børn, er vi meget omhyggelige med at finde rummelige, stabile voksne, som selv er afklaret med døden og følelserne, der følger med den. Det er vigtigt, at du også er indstillet på at synliggøre gruppen, så der kan komme nye børn til gruppen.

20/12-2018

De lokale frivillige fortæller, hvorfor de er frivillige

Klik på billedet og se videoen

20/12-2018

Kirsten Skovlund Hansen er frivillig i Ældre Sagen, og det er der kommet en lille film ud af.

https://vimeo.com/233266770/8769e6d5eb

Hvis du har spørgsmål om frivillighed, er du velkommen til at kontakte

Birgitte Zimling

Centerleder, Guldborgsund Frivilligcenter

51281205/ fri-villig.dk

20/12-2018

Frivilligjob.dk hvor alle kan lede efter frivillige har lige lavet en lille video om hvorfor frivillige er frivillige.

Klik på billedet og se filmen

20/12-2018

D. 14. november blev der afholdt et dialogmøde. Udvalget havde indkaldt til dette møde og her kan du læse referatet fra mødet.

Læs referatet her

20/12-2018

Alle der bruger puljer som en del af finansieringen til deres projekter for udsatte, blev lidt hede i kinderne da Finansministeriet meldte ud at nu afskaffede man SATS-puljen.Det ser ikke umiddelbart ud til at berøre finansieringen af frivilligcentrene.

Her får du teksten skrevet af FRISE (frivilligcentrenes hovedorganisation), hvor der kommer lidt forklaring på, hvad vi kan vent os i fremtiden af puljerne.

Fredag den 30. november meldte Finansministeriet ud, at satspuljen bliver afskaffet som en del af finanslovsaftalen mellem Regeringen og DF. Allerede fra 2019 stopper tilførslen af nye penge.

21/11-2018

Guldborgsund Frivilligcenter afholdt i går aftes det årlige Dialogmøde, hvor de frivillige sociale foreninger inviterer byrådspolitikere og ledere og ansatte med tilknytning til frivillig indsats til dialog om temaer, der berører de sociale foreningers virke.

Du kan læse resten af pressemeddelelsen herunder ved at klikke på mere.

På mødet blev Årets Frivillige kåret og prisen gik til

Carsten Stoemann formand for OCD Lokalforening Lolland - Falster

Herunder kan du læse mere om det og læse talen, der blev holdt ved uddelingen.

... Forenings Nyhedsarkiv

 

aktiviteter, der drives af frivillige, og som alle står på spring for at give borgerne i Guldborgsund Kommune et tilbud, de kan have glæde af. Under fanen ”Medlemmer” kan du finde oversigter og information om de mange tilbud.

Velkommen til jer alle sammen.DDel gerne din viden og bidrag på den måde til at synliggøre den frivillige indsats i kommunen.et er sammen og i fællesskab, vi skaber de mange aktiviteter, der fordomsfrit og respektfuldt tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov. Det er også en fælles indsats, der sikrer, at kendskabet til de mange tilbud spredes og når ud til de medmennesker, som de forskellige tilbud henvender sig til.Du kan læse mere om Guldborgsund Frivilligcenters formål og mål under fanen ”Om Centeret”.

Tak. Tak til alle – enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og offentlige institutioner – som støtter op om Guldborgsund Frivilligcenter og de mange aktiviteter, der drives af frivillige. Uden jer ville det ikke være nær så berigende at være borger i Guldborgsund Kommune.

Hjemmesiden er – lige som de mange aktiviteter - under konstant udvikling. Fandt du ikke, det du søgte, så lad os høre fra dig.

 

AKTIVITETER MM.

20/02-2019

Angstforeningen tilbyder selvhjælpsgruppe

Formålet med selvhjælpsgruppen:

- Give deltagerne mulighed for at møde ligesindede og finde ud af, at de ikke er alene med deres angstlidelse.

- Skabe en rar atmosfære, hvor deltagerne tør tale om det, der er svært og give konstruktiv feedback.

- Gruppedeltagerne bakker hinanden op og støtter hinanden i arbejdet ud af angsten.

 

25/02-2019

Netværksgruppen er en gruppe for psykisk sårbare kvinder, der har til formål at forebygge isolation og tilbagefald, samt skabe sociale nære venskabsforhold. Gruppen mødes for samtale, samvær, sparring & relaterede oplæg.

25/02-2019

Lymfødem i forbindelse med brystkræft- eller prostatakræftbehandling

Kræftens Bekæmpelse, PROPA, Brystkræftgruppen får besøg af;

Sygeplejerske og Specialist - Bispebjerg Hospital 

01/03-2019

Har du været udsat for seksuel krænkelse, overgreb, voldtægt eller incest?

Så har du mulighed for at møde andre, der har været i samme situation, og få støtte. Gruppens tovholdere er Katja, der selv har været udsat for seksuel krænkelse, og Jane, der er terapeut og som deltager i gruppen med støttende funktion. Du kan deltage anonymt i gruppen.

Projektets hovedformål er at hjælpe den enkelte borger, der har været udsat for fysiske eller psykiske overgreb, opvokset i misbrugerfamilier og efterfølgende har svært ved at få tillid til sig selv, andre mennesker, det offentlige system, finde job og ikke mindst finde tilbage til sig selv igen.

Selvhjælpsgruppen går i høj grad ud på at genopbygge den mistede tillid. Den er tilbud om terapeutiske samtaler i individuelle forløb.

 

05/03-2019

Diabetesforeningen Guldborgsund træffes tirsdage i lige uger i Guldborgsund Frivilligcenter kl. 14 - 16. Her er alle velkomne til at komme ind og få indblik i den nyeste viden om diabetes eller få råd og vejledning med hensyn til behandling, kost og motion for diabetikere.

05/03-2019

Formålet med Caféen er, at pårørende/nærtstående til psykisk syge kan komme og få en snak med andre i samme situation. Du kan få vendt svære situationer, få en bedre forståelse af komplekse problemer og ideudveksle.

Caféen er åben for alle pårørende/nærtstående til psykisk syge.

Der er to medlemmer af foreningen til stede - derudover er der en rådgiver fra Pyskinfo som varetager opgaven med at rådgive om psykisk sygdom.

05/03-2019

Frivillige Voksenvenner afholder netværksgruppe for unge 18-25 årige med lille netværk.

SAMMEN KAN VI: Snakke, gå til koncerter, i biffen og på udstillinger, se og spille teater, høre og spille musik, tegne, male og chatte og være på de sociale medier, lave mad og spise sammen og HYGGE!

06/03-2019

VeteranCaféen er et sted hvor veteraner kan mødes og drøfte deres oplevelser fra deres missioner. Caféen er også et sted, hvor man kan få input til, hvor man kan få hjælp hvis dette ønskes.

Denne gang kommer Opsøgende Rådgiver, Brian Nyborg fra Forsvarets veterancenter i Ringsted og fortæller om veterancentrets daglige arbejde. Samt hvad man kan bruge centret til.

 

... Aktivitets Nyhedsarkiv