Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  
Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
Den midlertidige fritagelse for digital post udløber nu - få information i dit frivilligcenter
Der er mindst 195 frivillige sociale foreninger/projekter for udsatte i Guldborgsund Frivilligcenter
Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
Dialogmøde d. 24. november. Sidste frist for tilmelding 10. november til tlf.: 54 82 00 55
 • Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
 • Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
 • Den midlertidige fritagelse for digital post udløber nu - få information i dit frivilligcenter
 • Der er mindst 195 frivillige sociale foreninger/projekter for udsatte i Guldborgsund Frivilligcenter
 • Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
 • Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
 • Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
 • Dialogmøde d. 24. november. Sidste frist for tilmelding 10. november til tlf.: 54 82 00 55

FORENINGS NYT

01/01-2017

Guldborgsund Frivilligcenter tilbyder vore medlemmer en husstandsomdelt annoncering i FritidsNyt for kr. 100,-. Annoncen er så billig for at give alle - også små foreninger, mulighed for at få råd til at reklamere for deres frivillig indsats - finde nye frivillige, fortælle om særlige arrangementer og gøre indsatsen for borgerne synlig. Da annoncen er betalt af §18 midlerne, er der visse betingelser for at få en annonce optaget.

Se hvornår vi senest skal have din godkendte annonce klar her i Centret - Deadline

19/12-2016
Der sker i øjeblikket en tilpasning af Foreningsportalen. Portalen kan være lukket ned i perioder, du kan møde nye sider med nye tekster. Først i det nye år skulle det være på plads. Jeg vil i det næste nyhedsbrev, beskrive hvilke ændringer der er sket.
09/12-2016

Alle der har søgt og fået bevilget §18 og §79 midler har nu fået besked på den mail som de har angivet som kontaktmail i ansøgningen.

Else Mortensen beklager ventetiden, men fejlen skulle være rettet nu.

Da evalueringsarbejdet vedr. foreningsportalen går i gang lige efter jul, vil Else Mortensen meget gerne modtage kritik af brugen af portalen.

09/12-2016

Hvert år gøres der statistisk status over den frivillige sociale indsats i Danmark. Årbogen er netop udkommet og den kan enten læses i Frivilligcenteret, eller den kan downloades fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde for 10 kr.

Årbogen er med til at give et større billede af hvor frivilligheden bevæger sig hen. Vil du være bedre klædt på til frivillighed, så er årbogen - vidste du f.eks. at antallet af brugere af de sociale tilbud er fordoblet fra 2012 - 2014.

25/11-2016

Guldborgsund Frivilligcenter har i går afholdt det årlige dialogmøde mellem politikere og frivillige fra den sociale indsats i Guldborgsund.

Der deltog 50 frivillige og 3 politikere i årets møde – og det var en lille sluttet flok i år da næsten halvdelen af de tilmeldte, måtte melde afbud pga. sygdom. De der kom, fik en rigtig god dialog, hvor der blev talt om alt fra, hvad aviserne skriver – som var aftenens tema, over unge i foreningslivet, hvad man ønsker for sit lokalområde, hvordan vi har øje for de handikappedes vilkår i foreningslivet til klippekort i ældreplejen og hvordan man som frivillig genkender et skulderklap, når man får et. Der blev igen i år dannet netværk, delt viden, og skabt muligheder for samarbejde på kryds og tværs. Det vigtigste var at alle fik sagt det de havde på hjerte, der blev lyttet og dermed skabt mulighed for handling.

 Lisbeth fra Flerkulturelt Center med mikrofonen, Claus fra Perronen til venstre og Kommunaldirektør Jens Bonde bagved i midten, Jane og Katja fra Seksuelt Krænket til højre.

31/10-2016

Guldborgsund Kommune har tidligere afholdt kursus i brug af Puljeguide.

Der var ikke plads til alle på de første kurser, så mange har ønsket en gentagelse af kurset i brugen af programmet, det kommer her.

"Guldborgsund Kommune har investeret i et Foundraisingprogram kaldet Puljeguiden.

Puljeguiden ejes og vedligeholdes af firmaet J:H:Schulz A/S, som i den forbindelse vil komme og introducere kommende brugere i benyttelse af Puljeguiden.

Puljeguiden giver foruden en oplistning af en lang række emneopdelte fonde, også gode råd og vejledning til, hvad en god ansøgning skal indeholde. I kommunelicensen indgår, at alle kommunens foreninger kan benytte Guiden", skriver Guldborgsund Kommune.

11/10-2016

Så blev Folkets Hus i Nørre Alslev indviet. Det er dejligt at så mange gode frivillige kræfter tager hånd om et godt tilbud i Nørre Alslev. Vi glæder os til at se Folkets Hus blomstre både inde og ude.

Du kan se et klip fra åbningen her

06/10-2016

Måske er der nogle af medlemmerne som kunne have lyst til at søge om midler fra denne pulje.

Ministeriet har denne introduktion til puljen.

"Sundheds- og Ældreministeriet fordeler løbende midlerne til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne gives fortrinsvis til mindre projekter eller aktiviteter, herunder forskning, oplysning og patientstøtte".

Du kan læse mere på Sundheds- og Ældreministeriets side om rådighedspuljen i linket her.

Rådighedspuljen

... Forenings Nyhedsarkiv

AKTIVITETER MM.

02/01-2017

At være pårørende til en demensramt er svært og hårdt. De demensramte får pleje og omsorg – men hvad med de pårørende? At være pårørende til en svær sygdom som demens kan medføre, at man føler sig meget alene. Men ved at tale med andre pårørende, der er i en lignende situation som en selv, kan man spejle sig og få talt om livet som pårørende til en demensramt.

Guldborgsund Frivilligcenter leder derfor efter pårørende til demensramte, som kunne tænke sig at deltage i en selvhjælpsgruppe, hvor pårørende kan mødes og tale sammen om livet som pårørende til demensramte. Selvhjælpsgruppen er med til at skabe det frirum, hvor nogen lytter og er nærværende, og hvor der er plads til både at tale og tie. Som deltager i selvhjælpsgruppen er man med til at skabe et fællesskab, som ellers mangler for de pårørende.

Gruppen mødes nogle timer en gang om ugen eller hver 14. dag.

Guldborgsund Frivilligcenter tilbyder kurser, så man bliver godt rustet til at være tovholder i selvhjælpsgruppen, hvis man ønsker den rolle.

24/01-2017
Diabetesforeningen Guldborgsund træffes tirsdage i lige uger i Guldborgsund Frivilligcenter kl. 14 - 16. Her er alle velkomne til at komme ind og få indblik i den nyeste viden om diabetes eller få råd og vejledning med hensyn til behandling, kost og motion for diabetikere.
24/01-2017
Formålet med Caféen er, at pårørende/nærtstående til psykisk syge kan komme og få en snak med andre i samme situation. Du kan få vendt svære situationer, få en bedre forståelse af komplekse problemer og ideudveksle. Caféen er åben for alle pårørende/nærtstående til psykisk syge.
25/01-2017

Gruppen for Efterlevende under Kræftens Bekæmpelse Guldborgsund gæstes af

Elin Steffensen, Elin vil denne aften fortælle om, livet som efter-levende med tryk på levende  – Elin fortæller i sit foredrag om, hvordan det har været for hende at bevæge sig op igennem mørke og fortvivlelse til et nyt godt liv.

 

30/01-2017

Har du brug for inspiration og ideer til lokale oplægsholdere / musikere?

Eller har du nogle gode foredragsholdere du kan anbefale andre?

Så send dem / mail dem til os, så skriver vi dem på listen til fælles inspiration og gavn.

Tak for din hjælpsomhed.

30/01-2017

Har du en spiseforstyrrelse, eller er du pårørende? Så har du mulighed for at få gratis og anonym rådgivning i Nykøbing Falster fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS).
Ca. 75.000 danskere har en spiseforstyrrelse og ca. 80.000 danskere har risikoadfærd. Kom og mød en af vores rådgivere - vi står klar til at tage imod dig! Du kan læse mere om LMS og vores tilbud på www.LMSOS.dk.

30/01-2017
Julie, Marie-Louise og Sarah fortæller om at kæmpe mod selvskade, tvangsoverspisning og
anoreksi/bulimi. Hør deres personlige historier om, hvordan de taklede hverdagen, og hvordan de kom ud på den anden side.
01/02-2017

Vil du gerne videre med dig selv?
Så kan du deltage i selvhjælpsgruppen for stressramte, hvor vi lytter, støtter, er nærværende og hjælper hinanden med at forstå en hverdag med stress og kunne komme stærkere ud på den anden side. Det er gratis at deltage, og alle i gruppen har tavshedspligt - også de frivillige. Gruppens tovholder er Janni, der selv blev sygemeldt med stress i august 2015. Ud fra egne erfaringer vil Janni hjælpe andre i samme situation.

 

... Aktivitets Nyhedsarkiv