Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  
Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
Den midlertidige fritagelse for digital post udløber nu - få information i dit frivilligcenter
Der er mindst 195 frivillige sociale foreninger/projekter for udsatte i Guldborgsund Frivilligcenter
Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
 • Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
 • Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
 • Den midlertidige fritagelse for digital post udløber nu - få information i dit frivilligcenter
 • Der er mindst 195 frivillige sociale foreninger/projekter for udsatte i Guldborgsund Frivilligcenter
 • Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
 • Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
 • Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!

FORENINGS NYT

15/03-2017
Der er nu åbent for afregning for §18 og §79. Tidsfristen er 1. maj.

Jeg vedlægger her vejledningen fra foreningsportalen.

"Vi beklager, at der har været tekniske udfordringer i forbindelse med afregningen af midler fra 2015 og restpuljen 2016. Vi håber de er løst nu.

Under ”afregning” ved §18 og § 79 finder du en oversigt over alle dine/jeres ansøgninger, der endnu ikke er afregnet. Alle ansøgninger fra 2014 og 2015 skal afregnes inden 1. maj 2017

For ansøgninger ansøgt i 2016 gælder, at dem, der er søgt fra restpuljen, også skal afregnes inden 1. maj 2017. De ordinære ansøgninger ansøgt i 2016 til anvendelse i 2017 skal først afregnes næste år.

01/01-2017

Guldborgsund Frivilligcenter tilbyder vore medlemmer en husstandsomdelt annoncering i FritidsNyt for kr. 100,-. Annoncen er så billig for at give alle - også små foreninger, mulighed for at få råd til at reklamere for deres frivillig indsats - finde nye frivillige, fortælle om særlige arrangementer og gøre indsatsen for borgerne synlig. Da annoncen er betalt af §18 midlerne, er der visse betingelser for at få en annonce optaget.

Se hvornår vi senest skal have din godkendte annonce klar her i Centret - Deadline

09/12-2016

Hvert år gøres der statistisk status over den frivillige sociale indsats i Danmark. Årbogen er netop udkommet og den kan enten læses i Frivilligcenteret, eller den kan downloades fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde for 10 kr.

Årbogen er med til at give et større billede af hvor frivilligheden bevæger sig hen. Vil du være bedre klædt på til frivillighed, så er årbogen - vidste du f.eks. at antallet af brugere af de sociale tilbud er fordoblet fra 2012 - 2014.

25/11-2016

Guldborgsund Frivilligcenter har i går afholdt det årlige dialogmøde mellem politikere og frivillige fra den sociale indsats i Guldborgsund.

Der deltog 50 frivillige og 3 politikere i årets møde – og det var en lille sluttet flok i år da næsten halvdelen af de tilmeldte, måtte melde afbud pga. sygdom. De der kom, fik en rigtig god dialog, hvor der blev talt om alt fra, hvad aviserne skriver – som var aftenens tema, over unge i foreningslivet, hvad man ønsker for sit lokalområde, hvordan vi har øje for de handikappedes vilkår i foreningslivet til klippekort i ældreplejen og hvordan man som frivillig genkender et skulderklap, når man får et. Der blev igen i år dannet netværk, delt viden, og skabt muligheder for samarbejde på kryds og tværs. Det vigtigste var at alle fik sagt det de havde på hjerte, der blev lyttet og dermed skabt mulighed for handling.

 Lisbeth fra Flerkulturelt Center med mikrofonen, Claus fra Perronen til venstre og Kommunaldirektør Jens Bonde bagved i midten, Jane og Katja fra Seksuelt Krænket til højre.

11/10-2016

Så blev Folkets Hus i Nørre Alslev indviet. Det er dejligt at så mange gode frivillige kræfter tager hånd om et godt tilbud i Nørre Alslev. Vi glæder os til at se Folkets Hus blomstre både inde og ude.

Du kan se et klip fra åbningen her

06/10-2016

Måske er der nogle af medlemmerne som kunne have lyst til at søge om midler fra denne pulje.

Ministeriet har denne introduktion til puljen.

"Sundheds- og Ældreministeriet fordeler løbende midlerne til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne gives fortrinsvis til mindre projekter eller aktiviteter, herunder forskning, oplysning og patientstøtte".

Du kan læse mere på Sundheds- og Ældreministeriets side om rådighedspuljen i linket her.

Rådighedspuljen

03/10-2016

Stress er invaliderende. Det ødelægger evnen til at kunne vurdere sine egne handlinger, se dem i perspektiv i forhold til andre, forstyrrer sociale relationer - man kan ikke længer regne med sig selv og det kan ens omverden heller ikke længere. Kom ind i et netværk - og kom tilbage til livet.

Janni blev selv sygemeldt med stress i august 2015, og er forsat sygemeldt. Janni er tovholder på gruppen, vil gerne ud fra egne erfaringer møde andre i samme situation.

Det handler ikke om at turde springe elastikspring eller sælge alt og rejse verden rundt.

Vil du være med i et netværk, hvor vi lytter, støtter, er nærværende og hjælper hinanden med at forstå en hverdag med stress, og hvor vi arbejder på at kunne komme stærkere ud på den anden side, så kontakt Janni Frank.

Ring og hør mere om netværket.

Kontakt: Janni Frank (telefontid mandage kl. 17-18), tlf.: 24 65 62 35,  mail: jannijp@live.dk

Tid: Vi mødes hver anden onsdag i ulige uger kl. 14-16

Sted: Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F.

Entré: Det er gratis at deltage, dog kræver det tilmelding.

12/09-2016

Somme tider dumper der en god historie ind ad døren. Denne her er fra Ferie Camp 2016, hvor Stop Op - Brugerstyret Værested deltog.

Se udsendelsen her

... Forenings Nyhedsarkiv

AKTIVITETER MM.

27/03-2017

Har du en spiseforstyrrelse, skader du dig selv eller er du pårørende? Så har du mulighed for at få gratis og anonym rådgivning i Nykøbing Falster fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS).
Ca. 75.000 danskere har en spiseforstyrrelse og ca. 80.000 danskere har risikoadfærd. Kom og mød en af vores rådgivere - vi står klar til at tage imod dig! Du kan læse mere om LMS og vores tilbud på www.LMSOS.dk.

28/03-2017

Gruppen for Efterlevende under Kræftens Bekæmpelse Guldborgsund gæstes af 

Hanne Lynge Rasmussen
Socialrådgiver, familieterapeut, supervisor og mindfulness-instruktør.

Mindfulness er ikke en mirakelløsning, der kan fjerne sorg og
ubehag, men det kan være et redskab og en måde at følges med livets vilkår, når nuet ikke altid er et godt sted at være.

 

29/03-2017

Vil du gerne videre med dig selv?
Så kan du deltage i selvhjælpsgruppen for stressramte, hvor vi lytter, støtter, er nærværende og hjælper hinanden med at forstå en hverdag med stress og kunne komme stærkere ud på den anden side. Det er gratis at deltage, og alle i gruppen har tavshedspligt - også de frivillige. Gruppens tovholder er Janni, der selv blev sygemeldt med stress i august 2015. Ud fra egne erfaringer vil Janni hjælpe andre i samme situation.

 

29/03-2017
Ønsker du mere af livet?
Er du fri af fysisk afhængighed, så har du her muligheden for at deltage i hjælp til selvhjælp. I Trin-gruppen Recovery sidder erfarne medlemmer, som arbejder ud fra 12–trinsprogrammet, der er en kendt metode til at komme sig efter misbrug. Der er mulighed for at deltage anonymt.

 

03/04-2017

Broen Guldborgsund er en lokalafdeling af det landsdækkende projekt Broen Danmark, der hjælper børn og unge til en aktiv og indholdsrig tilværelse inden for idræt og foreningsaktiviteter. Målet er, at alle børn og unge uanset social status og baggrund, får chancen til at være aktive og skabe sociale netværk og positive relationer til voksne i klub og foreningslivet.

BROEN Guldborgsund vil fremover være til stede i Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag i lige uger fra kl. 14.00-15.30.

Her kan du henvende dig, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at ansøge.

04/04-2017
Diabetesforeningen Guldborgsund træffes tirsdage i lige uger i Guldborgsund Frivilligcenter kl. 14 - 16. Her er alle velkomne til at komme ind og få indblik i den nyeste viden om diabetes eller få råd og vejledning med hensyn til behandling, kost og motion for diabetikere.
04/04-2017
Formålet med Caféen er, at pårørende/nærtstående til psykisk syge kan komme og få en snak med andre i samme situation. Du kan få vendt svære situationer, få en bedre forståelse af komplekse problemer og ideudveksle. Caféen er åben for alle pårørende/nærtstående til psykisk syge.
06/04-2017
Carsten Stoemann Rasmussen, der er formand for OCD lokalgruppe Lolland-Falster, inviterer til erfaringsudveksling og lægger op til diskussion i en hyggelig og rar atmosfære. Vil du bare se på, er du også velkommen.

... Aktivitets Nyhedsarkiv