Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  
Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
Der er mindst 195 frivillige sociale foreninger/projekter for udsatte i Guldborgsund Frivilligcenter
Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
 • Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
 • Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
 • Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
 • Der er mindst 195 frivillige sociale foreninger/projekter for udsatte i Guldborgsund Frivilligcenter
 • Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
 • Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
 • Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!

FORENINGS NYT

18/05-2017

Mange nye deltagere havde besluttet at deltage i Frivilligcenterets årlige generalforsamling, og det er en glæde at se at også nye foreninger føler, at de kan både bidrage og have udbytte af at deltage i en generalforsamling.

Der skete en lille omrokering da bestyrelsesmedlem Erling Christensen overtog næstformandsposten efter Charlotte Fischer Kjældmand, der blev stemt ind på en fuldmagt, da hun var fraværende på grund af sygdom, så hun fortsætter på den ledige plads. De to andre bestyrelsesmedlemmer på valg, genopstillede og blev genvalgt.

17/05-2017

Nu er der også et fødselsdagstillæg i Årsberetningen.

Bent Jørgensen, Byrådsmedlem

Inge Hansen, tidligere leder af Guldborgsund Frivilligcenter

Margrit Lynn Tarby, tidligere formand for Guldborgsund Frivilligcenter

Leif Madsen, tildligere leder af Guldborgsund Frivilligcenter

Læs hvad de tænker om opstarten og de første 10 år.

 

Årsberetningen kan åbnes fra hjemmesiden.

Du kan også få den på tryk ved at bestille den hos Signe tlf.: 54 82 00 55 mail sekr@fri-villig.dk

09/05-2017

I Struer Kommune læser frivillige sammen med tosprogede elever. Det styrker eleverne fagligt og socialt, siger kommune og ekspert. citat DR.DK

I Guldborgsund har Ældre Sagen oprettet en gruppe for læseheste, som læser sammen med børn. Har du lyst til at hjælpe alle børn, flygtningebørn eller måske voksne med at blive bedre til at læse, er du velkommen til at henvende dig til Guldborgsund Frivilligcenter, så finder vi sammen frem til den aktivitet, du har lyst til at deltage i.

Vi søger også kontakt til familier, som vil være frivillig familiestøtte for en flygtning eller en flygtningefamilie.

 

08/05-2017

FRISE har afgivet høringssvar:

Forlængelse af 15 timers-ordningen

FriSes bestyrelse har tilkendegivet sin opbakning til en midlertidig forhøjelse af timebegrænsningen for frivilligt, ulønnet arbejde i et høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.


Den 2-årige ordning med 15 timers frivilligt arbejde før modregning ophørte 20. marts, men med det nye udkast til lovforslag ønsker regeringen at genoprette denne mulighed frem til, at en permanent ordning med nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde kan træde i kraft.


I følge lovforslaget skal et arbejdsløshedskassemedlem - i perioden fra den 5. juni 2017 til den 31. december 2017 – kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden fradrag i arbejdsløshedsdagpengene.

08/05-2017

Så kom også den årlige rapport over frivilligcentrenes arbejde på landsplan.

Hele året registrere frivilligcentre landet over forskellige arbejdsopgaver, og de bliver afleveret til FRISE, som er Frivilligcenternes hovedorganisationn.

Resultatet kan du se her.

04/05-2017

Fagforeningen Lederne kommer til Nykøbing F. med deres "Tag Ansvar" arrangement.

I uge 22 har Lederne lejet sig ind i et tomt butikslokale i Slotsgade 9 i Nykøbing. De er at finde i butikken hele ugen.

Her kan du se hele ugens program

 

Tirsdag d. 30. maj sætter de fokus på FRIVILLIGHED, og du kan se dagens program her, eller under mere

Der deltager mange spændende mennesker med markante meninger på dagen, så kom ind og lyt eller deltag i debatten.

03/05-2017

Regnskabet for 2016 er nu revideret og ligger til gennemsyn både i Centeret og her på nettet.

HAr du spørgsmål er du velkommen til at stille dem til Centerleder Birgitte Zimling

... Forenings Nyhedsarkiv

AKTIVITETER MM.

23/05-2017

Mødrehjælpen er en privat, socialhumanitær organisation, som har til formål at hjælpe gravide og forældre i sårbare situationer samt at bidrage til at udvikle dansk socialpolitik. Vi starter en lokalforening i Nykøbing Falster i 2017. Lokalforeningen skal lave netværksskabende aktiviteter til børnefamilier i sårbare positioner og drive en butik med genbrug til børn.

29/05-2017

Har du en spiseforstyrrelse, skader du dig selv eller er du pårørende? Så har du mulighed for at få gratis og anonym rådgivning i Nykøbing Falster fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS).
Ca. 75.000 danskere har en spiseforstyrrelse og ca. 80.000 danskere har risikoadfærd. Kom og mød en af vores rådgivere - vi står klar til at tage imod dig! Du kan læse mere om LMS og vores tilbud på www.LMSOS.dk.

30/05-2017
Diabetesforeningen Guldborgsund træffes tirsdage i lige uger i Guldborgsund Frivilligcenter kl. 14 - 16. Her er alle velkomne til at komme ind og få indblik i den nyeste viden om diabetes eller få råd og vejledning med hensyn til behandling, kost og motion for diabetikere.
30/05-2017
Formålet med Caféen er, at pårørende/nærtstående til psykisk syge kan komme og få en snak med andre i samme situation. Du kan få vendt svære situationer, få en bedre forståelse af komplekse problemer og ideudveksle. Caféen er åben for alle pårørende/nærtstående til psykisk syge.
30/05-2017

Frivillige Voksenvenner afholder netværksgruppe for unge 18-25 årige med lille netværk.

SAMMEN KAN VI

Snakke, gå til koncerter, i biffen og på udstillinger, se og spille teater, høre og spille musik, tegne, male og chatte og være på de sociale medier, lave mad og spise sammen og få HYGGE!

31/05-2017

Angstforeningen tilbyder selvhjælspgruppe

Formålet med selvhjælspgruppen:

- Give deltagerne mulighed for at møde  ligesindede og finde ud af, at de ikke er
alene med deres angstlidelse.

- Skabe en rar atmosfære, hvor deltagerne tør tale om det, der er svært og give konstruktiv feedback.

- Gruppedeltagerne bakker hinanden op og støtter hinanden i arbejdet ud af angsten.

 

01/06-2017
Carsten Stoemann Rasmussen, der er formand for OCD lokalgruppe Lolland-Falster, inviterer til erfaringsudveksling og lægger op til diskussion i en hyggelig og rar atmosfære. Vil du bare se på, er du også velkommen.
14/06-2017
Brystkræftgruppen får besøg af Mette Oldenburg, speciellæge i kirugi, Ringsted Sygehus. Oplæg om arvelige gener og livsstilssygdomme som er basseret på Danish Breast Cancer Groups retningslinjer.

... Aktivitets Nyhedsarkiv