Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  
Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
Der er mindst 210 frivillige sociale foreninger/projekter for udsatte i Guldborgsund Frivilligcenter
Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
Gaven er en event for Rose og de frivillige i Hjernesagen i juni 2018, som Frivilligcenteret arrangerer
Vi hjælper gerne med at lægge opslaget på Frivilligjob.dk - Ring tlf.: 54 82 00 55 for en aftale
 • Velkommen til Guldborgsund Frivilligcenter
 • Det er vigtigt at tale med nogen om de svære ting - Selvhjælp- og Netværksgrupper vælg knappen nedenfor
 • Alle plakater lægges på Instagram og www.facebook.com/Guldborgsund-Frivilligcenter
 • Der er mindst 210 frivillige sociale foreninger/projekter for udsatte i Guldborgsund Frivilligcenter
 • Guldborgsund Frivilligcenter tilyder foreningsservice - fagligt netværk - viden - sparring og foreningsudvikling
 • Guldborgsund Frivilligcenter synliggør den frivillige sociale indsats
 • Hvordan kan du hjælpe? - Bliv frivillig!
 • Gaven er en event for Rose og de frivillige i Hjernesagen i juni 2018, som Frivilligcenteret arrangerer
 • Vi hjælper gerne med at lægge opslaget på Frivilligjob.dk - Ring tlf.: 54 82 00 55 for en aftale

FORENINGS NYT

13/11-2017

Jeg ville være så ærgerlig, hvis en frivillig som Marie Baad Holdt konsulent i Ingerfair, gik min næse forbi - ikke desto mindre er det altså sket for en større organisation, og de ved det sikkert ikke engang.

Maries forsøg på at blive frivillig munder ud i denne artikel trykt i Altinget, og desværre er den ikke enestående. Vi ved at op til en tredjedel af dem der melder sig som frivillig aldrig bliver kontaktet og selv om de bliver kontaktet er det op mod halvdelen der aldrig hører mere efterfølgende.

10/11-2017

Årets Social Frivilligpris gik i år til formand for Hjernesagen ROSE BRUSEN og med hende de frivillige i Hjernesagen Guldborgsund.

Det er Roses utrættelige arbejde i nævn og udvalg og hendes evne til at sætte hjernesagen på dagsordenen, som udløste prisen.

Prisen består af en event i juni 2018 for Rose Brusen og de frivillige i Hjernesagen Guldborgsund, som Guldborgsund Frivilligcenter arrangerer.

Hvis du klikke på mere, kan du læse hele talen ved afsløringen af Årets Sociale Frivilligpris 2018, som blev holdt af formand for Guldborgsund Frivilligcenter Jan Riis.

10/11-2017

Det har ligget bestyrelsen på sinde, uden i øvrigt at tage et politisk standpunkt, at give et forslag til spørgsmål/emner, som kan stilles til de opstillede byrådskandidater.  

Bestyrelsen håber dermed, at I kan få lyst til, hvis lejligheden byder sig, at sætte fokus på den frivillige sociale indsats i valgkampen.

Alle ønskes en god og fair valgkamp. 

Læs spørgsmålene under mere ..

06/11-2017

Du kan gennem en registrering hos TechSoup blive tildelt sponsorstøtte, som direkte giver dig lavere indkøbspris på f.eks. Microsoft Office.

TechSoup har en dansk medarbejder, som sidder på FRISE's kontor i Aarhus (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark - vores hovedorganisation), så det er altid muligt at få hjælp på dansk.

 

13/10-2017

Gå ind på Facebook og "SYNES GODT OM" Guldborgsund Frivilligcenter. 

Du vil løbende få informationer om, hvad der sker af aktiviter inden for det frivillige område. 

10/10-2017

Børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde har i dag præsenteret regeringens nye civilsamfundsstrategi.

  "For mig har strategien to klare mål. Den skal bidrage til, at der bliver sat skub i frivilligheden i alle kroge af landet, og at flere uden for arbejdsmarkedet – særligt udsatte borgere - engagerer sig frivilligt. Netop når man står uden et job, er det måske endnu vigtigere at være frivillige og en del af et fællesskab," siger børne- og socialminister Mai Mercado i en pressemeddelelse.

Strategien er en del af regeringens oplæg til de kommende satspuljeforhandlinger og bliver dermed først vedtaget i forbindelse med Finanslovsforslagets vedtagelse senere på året.

09/10-2017

Fremtidens frivillige er dagens unge.

En lang formiddag med en flok unge blev til en miniundersøgelse som blandt andet fik de unge til at fortælle hvad der skal til, for at de kunne blive frivillige.

Hvilket de rigtigt gerne vil - og det er nok så vigtigt at holde fast i. Her er de unges udsagn, om det de synes er det vigtigste, hvis de have lyst til at deltage i et fællesskab.

Gensidig respekt, og sammenhold er et must. Og det skal DET være.

De unge skal tages imod med åbne arme og masser af kærlighed, ellers er de væk igen.

De unge vil rigtigt gerne hjælpe og gøre andre glade, det smitter og er ekstra ”humør-medicin”

06/10-2017

Nu er efteråret for alvor ved at tage fat, med dens flotte farver og forhåbentlige blide vinde, og tiden er nu også moden til, at gå ind i planlægningsfasen vedr. afholdelsen af den 5. Nykøbing Messe (2018)

Er du eller din forening interesseret? 

 

... Forenings Nyhedsarkiv

AKTIVITETER MM.

20/11-2017

Har du en spiseforstyrrelse, skader du dig selv eller er du pårørende? Så har du mulighed for at få gratis og anonym rådgivning i Nykøbing Falster fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS).
Ca. 75.000 danskere har en spiseforstyrrelse og ca. 80.000 danskere har risikoadfærd. Kom og mød en af vores rådgivere - vi står klar til at tage imod dig! Du kan læse mere om LMS og vores tilbud på www.LMSOS.dk.

20/11-2017

Kom og prøv en behandling mandag
i ulige uger imellem 16-17 

Første gang mandag d. 20. november 2017 

NADA er et system, der får folk mere i balance. Dvs. det er en behandlingsform, der afbalancere og styrker kroppens funktioner, og genskaber indre ro og fokus hos klienten. NADA betyder ”intet” på spansk og betyder enkeltheden i behandlingen. Hvem kan have glæde af behandlingen Alle, som har mistet den indre ro og kontrol kan have glæde af NADA. Det kan siges meget enkelt, som en NADA-behandler i New York Anna Oliviera udtrykte det: ”Akupunktur synes at skabe balance, hvor balancen ikke findes. Og give styrke, hvor livet er skrøbeligt ” 

21/11-2017

Center For Døve Rådgivnings konsulenter og psykolog behersker forskellige sprog og kommunikationsformer, først og fremmest dansk tegnsprog, dansk med støttetegn og taktilt tegnsprog.

Sammen med deres specialviden på områderne sikrer det en højt kvalificeret rådgivning til borgere, der er døve, har et betydeligt høretab eller et kombineret syns- og høretab

21/11-2017
PROPA inviterer til en samtaleaften med indlæg af fysioterapet Bonnie Skovgaard. Samtaleaftenen er for alle, der er berørt af prostatakræft. Der er ingen deltagerbetaling, men tilmelding er nødvendig, da der vil være et "let måltid".
21/11-2017

Frivillige Voksenvenner afholder netværksgruppe for unge 18-25 årige med lille netværk.

SAMMEN KAN VI

Snakke, gå til koncerter, i biffen og på udstillinger, se og spille teater, høre og spille musik, tegne, male og chatte og være på de sociale medier, lave mad og spise sammen og få HYGGE!

22/11-2017
Brystkræftgruppen får besøg af;
Tina Skytte,
aut. sygeplejerske & manuel lymfedrænage terapeut

Der startes med at vise DALYFO'S film "Hvad er Lymfødem?"

Efterfølgende drøftes forskellige aspekter ved Sekundær Lymfødem.

Tina fortæller om den Manuelle Lymfe- Drænage (MLD) og hendes erfaringer med den i praksis.

28/11-2017

Diabetesforeningen Guldborgsund træffes tirsdage i lige uger i Guldborgsund Frivilligcenter kl. 14 - 16. Her er alle velkomne til at komme ind og få indblik i den nyeste viden om diabetes eller få råd og vejledning med hensyn til behandling, kost og motion for diabetikere.

28/11-2017

Hvordan påvirker angsten din krop & dine handlinger
og hvad kan gøres for at minimere den?

Bedre Psykiatri får besøg af Kirsti Testroote. Kirsti er tovholder for Angstforeningen i Guldborgsund Frivilligcenter, som hver anden onsdag sidder og tilbyder sin hjælp, hvor man kan komme ind som angst-ramt og få en snak med andre ligesindede. 

... Aktivitets Nyhedsarkiv