Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Indmeldelse

Bliv Medlem - Gratis!

Alle foreninger - grupper eller enkeltmandsprojekter, der yder en frivillig social indsats i Guldborgsund, tilbyder vi et gratis medlemsskab af Guldborgsund Frivilligcenter.

For at blive medlem, skal følgende betingelser være til stede:
1.  Den frivillige indsats skal finde sted i Guldborgsund.
2.  Medlemmet skal aflevere en kort beskrivelse af den frivillige indsats samt henvise til lokal kontaktperson bosiddende i Guldborgsund.
3.  Medlemmet skal oplyse det antal frivillige, der stiller sig til rådighed for indsatsen.
4.  Medlemmet skal garantere med underskrift, at en kontaktperson/formand bosiddende i Guldborgsund villigt lader kontaktinformationer figurere på Fri-villig.dk

Vi tilbyder jer blandt andet en side her på hjemmesiden med jeres egen lokale kontaktperson med kontakt informationer, og en beskrivelse af de frivilliges indsats. Synliggørelsen er en af vores kerneydelser og vi ønsker med vores tilbud at gøre det så let at være frivillig som muligt.

Vi kan synliggøre jeres arrangementer, der har til formål at indbyde borgerne. Send informationerne til sekr@fri-villig.dk og jeres åbne arrangementer vil kort tid derefter være at finde på ”Aktivitetskalenderen”, som er den elektroniske kalender for de frivilliges arrangementer i Guldborgsund, her på hjemmesiden.
 
Vi kan henvise til lån af lokaler, der stilles til rådighed for den frivillige sociale indsats i Guldborgsund, såvel i Guldborgsund Frivilligcenter, som andre steder i Guldborgsund, hvor lokaler er stillet til rådighed for den frivillige sociale indsats. Se mere under Lokalelån
 
Skal du have hjælp til plakater, brochure, pressemeddelse og andet der understøtter jeres frivillige indsats, så giver vi en hånd. Læs mere her. Oprettelse og fornyelse af CVR-nr, § 18-ansøgninger og andre administrative opgaver.
 
Vi stiller vores viden om den frivillige sociale indsats i Guldborgsund til rådighed og hjælper for eksempel med at finde samarbejdspartnere, udvikle nye projekter og understøtte foreningernes/gruppernes organisatoriske udvikling.

Få gode ideer til hvordan I finder flere frivillige, laver bedre opdateringer på sociale medier, eller bare forbedre jeres foreningskultur.


Guldborgsun Frivilligcenter har en fælles subsidiær ansvarsforsikring for frivillige. At forsikringen dækker subsidiært vil sige, at den kun dækker, hvis der ikke findes andre forsikringer.

Indmeldelsesblanket
Indmeldelsen er først gyldig, når den i underskrevet stand er returneret til Guldborgsund Frivilligcenter

Foreningensnavn*
Kontakt person*
Adresse*
Postnr*
By*
Telefonnr.*
Email adresse
Gentag email adresse
Hjemmeside
Antal frivillige*
Antal brugere/medlemmer (hvis ingen medlemmer - skriv "ingen")
Beskriv kort den frivillige indsats*
Andet
.