Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Vilkår

Vilkår for medlemskab af Guldborgsund Frivilligcenter

Alle med bopælsadresse i Guldborgsund kan melde sig ind i Guldborgsund Frivilligcenter. Vi glæder os til at byde velkommen til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, som kan sige ja til vores formålsparagraf. Det koster ikke noget at være medlem.

Virksomheder og organisationer tilbydes at vise deres sociale profil. Her kan du se, hvem der er medlem, og hvilke sociale profiler de har.

Her kan du læse folderen om almindeligt medlemsskab

 

Hvis du er en Social forening kan du her læse om betingelserne for at blive medlem. Det er stadig gratis.

For at blive medlem skal følgende betingelser være til stede:

  1. Den frivillige indsats skal finde sted i Guldborgsund
  2. Medlemmet skal aflevere en kort beskrivelse af den frivillige indsats samt henvise til en frivillig lokal kontaktperson bosiddende i Guldborgsund
  3. Medlemmet skal oplyse det antal frivillige, der stiller sig til rådighed for indsatsen
  4. Medlemmet skal garantere med underskrift, at en kontaktperson/formand villigt lader kontaktinformationer figurere på Fri-villig.dk

Vilkårene for at kunne optages som medlem i Guldborgsund Frivilligcenter kommer forskellige steder fra.

Den frivillige indsats skal finde sted i Guldborgsund:

Byrådet giver Guldborgsund Frivilligcenter og rigtig mange andre foreninger midler fra §18-puljen. Det er midler som kommunen modtager som bloktilskud af staten, og det er penge, som byrådet gerne vil dele ud på en måde, så det er borgere i Guldborgsund, der får glæde af dem. Guldborgsund Frivilligcenter støtter kommunens beslutning ved at servicere de aktiviteter, der er til glæde for Guldborgsunds borgere. Der er ingen lovgivning, der byder Guldborgsund Kommune at bruge bloktilskuddet på den frivillige sociale indsats. De kan sådan set bruge dem til det, de har lyst til, og det er meget meget forskelligt, hvor mange penge kommunerne på landsplan vælger at dele ud. Vil man vide mere, udkommer der hvert år en rapport, som gør dette regnskab op. Du er altid velkommen til at henvende dig i Guldborgsund Frivilligcenter, hvis du vil vide mere om de økonomiske forhold.

Medlemmet skal aflevere en kort beskrivelse af den frivillige indsats samt henvise til en lokal kontaktperson bosiddende i Guldborgsund

Jo flere mennesker, der kan få glæde af de føromtalte §18-midler, jo bedre. Derfor er det vigtigt, at aktiviteten er synlig for borgere, som har behov for støtte. At aktiviteten skal være lokalt forankret er meget vigtigt. Det betyder meget at kunne henvende sig til en person, der bor i lokalområdet, som kender til lokale problemstillinger, og som kan vejlede om lokale forhold. Det betyder også meget for lokalområderne, at aktiviteter er forankret i lokalområderne - det skaber fælleskab, nærhed og tillid. Derfor er det også vigtigt, at foreningen finder en kontaktperson, som gerne vil tage hånd om henvendelser fra borgere.

Vilkår - fortsat

Medlemmet skal oplyse det antal frivillige, der stiller sig til rådighed for indsatsen

Da Guldborgsund Frivilligcenter er støttet af Socialministeriets Puljeordning, følger der nogle registreringskrav med. Socialministeriets Puljeordning spørger blandt andet hvert år, hvor mange frivillige der er. Derfor spørger vi jævnligt foreningerne for at have så nye tal som muligt. Det er også en dejlig fornemmelse at vide, hvor mange aktive frivillige, der er i Guldborgsund. Det er med til meget håndgribeligt at give den frivillige sociale indsats en stemme, der har vægt.

Medlemmet skal garantere med underskrift, at en kontaktperson/formand villigt lader kontaktinformationer figurere på Fri-villig.dk

Guldborgsund Frivilligcenter er en forening, og det er vigtigt at kunne dokumentere, hvem der har stemmeret til generalforsamlingen. Socialministeriet kræver også et vist antal underskrifter, der dokumenterer, at foreningerne er medlemmer af egen fri vilje - og vi har skrevet en offentliggørelsestilladelse ind i medlemstilmeldingen også, så vi er på den sikre side i forhold til lovgivningen om offentliggørelse af navne og adresser.

 

.dne