Forenings Nyhedsarkiv

24/05-2019

"Den enkelte har aldrig med et andet menneskes liv at gøre, uden at hun holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber, eller hæver. Men det kan også være så forfærdende  meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej."

Ordene er sagt af K.E. Løgstrup i hans klassiker "Den etiske fordring" fra 1956.

Og den slags guldkorn er der mange af i bogen "Samtaler der kræver mod", som man kan købe for 50 kroner hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Man kan også downloade den gratis på dette link.

Når man arbejder med frivilligt, socialt arbejde kan man komme ud for den slags samtaler. Og så er det godt at være ordentligt klædt på til det.

Bogen er en samling af gode råd, samlet af centerchef Laura Auken Larsen, CFSA.

22/05-2019

Anne Marie Sakstrup-Blom havde fem år i bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter. Men på generalforsamlingen den 15. maj, opnåede hun ikke genvalg. Der var kampvalg om faktisk alle poster, og det trænede bestyrelsesmedlem måtte se sig slået.

Det betyder ikke, at Anne Marie Sakstrup-Blom kommer til at mangle arbejde. Hun er stadig aktiv i menighedsarbejdet i Kloster-, Lindeskov- og Nordre Kirke. Og hun er bestyrelsesmedlem i Brystkræftgruppen under Kræftens Bekæmpelse - og i Kræftens Bekæmpelse, for at det ikke skal være løgn.

Så det er nok mere Frivilligcentret, der kommer til at mangle Sakstrup-Bloms viden, end hende, der kommer til at savne noget at lave. Hun sidder også i Tyskklubbens bestyrelse. Her har man at gøre med Nykøbings to, tyske venskabsbyer: Oldenburg og Euthin. Og som et stort plus for Kræftens bekæmpelse er hun med i Underholdningsgruppen i "Stafet for Livet".

68-årige Sakstrup-Blom er indfødt Københavner, men kom til Falster i slutningen af halvfemserne, og befinder sig godt her.

22/05-2019

Fibromyalgi - eller kronisk træthedssyndrom, som det også hedder - er en sygdom, der stadig kæmper mod et blakket ry. Flere læger vil gerne affærdige sygdommen som et psykisk problem, mens andre ser det som en reel muskelsygdom.

- Vi kæmper stadig, efter mere end tyve år, med at mange læger blot vil udskrive lykkepiller og psykologsamtaler. Men det er blot en placebo-behandling, der ikke hjælper reelt, siger Marianne Jørgensen fra Dansk Fibromyalgi Forening - Guldborgsund.

Hun blev ved generalforsamlingen den 15. maj nyvalgt i bestyrelsen.

- Vi bruger Frivilligcentret til lokale møder, fortæller Marianne Jørgensen, der er 41 år gammel og dermed en væsentlig foryngelse i bestyrelsen.

- Der er omkring 7-8 medlemmer lokalt, men i min Facebook-gruppe er der langt flere, så vi er kun under opstart, siger Marianne Jørgensen.

Hun arbejder i et flexjob med at lave mad i en børnehave og er ellers aktiv omkring fibromyalgi.

22/05-2019

På et møde i Guldborgsund Frivilligcenters lokaler, tirsdag den 21. maj havde Amnesty International indkaldt til information - og med en lumsk bagtanke om at starte en lokalgruppe. Og det blev en stor succes.

- Vi vidste på forhånd, at der var en enkelt, der gerne ville prøve at starte noget op. Men under mødet var der fire, der gerne ville være med, så vi er ganske begejstrede, siger informationsmedarbejder Bjarke Windahl Petersen.

De fire vil nu vælge en talsperson og melde sig ind i Frivilligcentret, så de kan få støtte til at bruge lokaler og den slags, beretter Bjarke Windahl Petersen.

Derefter vil gruppen begynde at tage lokale initiativer.

20/05-2019

På sidste onsdags generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter kom der flere nye ansigter i bestyrelsen.

Èt af dem er Lars Rasmussen, der til daglig arbejder i Flerkulturelt Center i Nykøbing.

Flerkulturelt Center er et tilbud til flygtninge og indvandrere om at lære dansk, og om at deltage i socialt samvær og muligheden for at få løst lavpraktiske problemer; hvad enten det drejer sig om tøjvask, tandlæge eller andre af dagligdagens vanskeligheder. Integration, kort og godt.

Lars Rasmussen er 68 år gammel. Han blev opfordret af formand Jan Riis til at stille op til bestyrelsen.

- Jeg kan jo se, at der er en strategisk udvikling i gang; og det ser spændende ud. Så man kan vel sige, at jeg gerne vil give mit besyv med i den udvikling. Det virker som et godt sted, så jeg vil sætte mig ind i tingene og prøve at arbejde konstryktivt fremad, siger Lars Rasmussen.

20/05-2019

Med sine 82 år var Erling Christensen nestor i bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter. Og ved generalforsamlingen den 15. maj, havde han valgt at sige stop. Han fik både blomster og stående applaus, da han sagde farvel.

- Jeg er også aktiv i kommunens ældreråd og det vil jeg gerne prioritere fremover, sagde den langtfra gamle politimand.

Erling Christensen har været politiinspektør i Københavns Politi, og han kom ind i frivilligcentret via Ældre Sagen.

- Jeg opfatter centret som en anerkendt størrelse i Guldborgsund. Vi modtages altid seriøst, siger han.

Erling Christensen sad i bestyrelsen i fire år. Og han bliver langt fra ledig. Udover Ældre Rådet er der ofte bud efter ham, som foredragsholder om sine mange år i politiet, eller om de rejser han har foretaget siden han blev pensioneret for sytten år siden.

Guldborgsund har langtfra hørt det sidste til Erling Christensen.

 

16/05-2019

Guldborgsund Frivilligcenter afholdt i går Generalforsamling. 45 medlemmer var repræsenteret ved 67 personer. Den nye bestyrelse kan ses her.

Bagerst fra venstre: Morten Larsen, Glarmester Åge Larsen; Marianne Jørgensen, Dansk Fibromyalgi Foreningen lokal netværksgruppe Nykøbing F.; Kirsten Jensen, Hjerteforeningen; Jørgen Rasmussen, Ældre Sagens Vejledergruppe; Erik Søndergaard, Forstander, Forsorgshjemmet Saksenhøj og Fjordvang.

Forrest fra venstre: Jan Riis, Ældre Sagen, Vågetjenesten; Tonny Pedersen, Blæksprutten i Gedser (suppleant); Lars Rasmussen, Flerkulturelt Center; Johnny Andersen, Ungdommens Røde Kors (suppleant).

Læs videre om generalforsamlingen ...

13/05-2019

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har netop udsendt retningslinjer for, hvornår udlændinge må arbejde i frivillige organisationer.

Kommer man fra et af de nordiske lande, er der ingen problemer. Det sammer gælder i princippet for folk fra andre EU-lande - og Schweiz.

Men alle andre skal have en arbejdstilladelse, før de må engagere sig i frivilligt arbejde.

Og det er vigtigt, ikke kun for den pågældende - for organisationen har pligt til at sikre sig, at alle arbejder på lovligt grundlag. Man kan - med medarbejderens accept - rette henvendelse til SIRI for at sikre, at alle tilladelser er på plads.

I Danmark skelner man ikke længere mellem lønnet og frivilligt arbejde. Formentlig en form for integration, som jo er styrelsen formål.

13/05-2019

Ingerfair - der er en kursusvirksomhed, der arbejder med og for frivillige organisationer har Årsgilde den 25. maj.

Hovedtemaet i år er penge.

Birgitte Boesen vil i samtale med Anker Brink Lund afdække hvordan de danske fonde orienterer sig i disse år, og dermed, hvordan man kan komme i betragtning til fondsmidler.

Birgitte Boesen arbejder på BüroCPH, mens Anker Brink Lund er på Copenhagen Business School.

Birgitte Boesen ved især meget om, hvilke beløb de enkelte fonde har til rådighed og hvilke principper deres filantropi udgår fra.

Anker Brink Lund er en anerkendt kapacitet på området, så der skulle være lagt op til en interessant samtale.

Der er endnu enkelte pladser på Årsgildet, og man kan tilmelde sig lige her.

13/05-2019

Hvis du kender de problemer og forhold, der er i dit lokalsamfund, hvis du er ihærdig og vedholdende og har ét klart mål - så er du godt på vej til at blive en frivillig succes-historie.

Det er Center for Frivilligt socialt Arbejde, der i sit april-brev fortæller om det.

Man starter med at sige til sig selv: Hvad vil vi gerne være kendt for. Og derefter skal alt, hvad man siger, have at gøre med det enkle faktum. Giver man et tilbud til ældre borgere, skal man kunne forklare hvorfor den idé man har, giver en forskel for den gruppe.

Så skal man gøre sig klart, hvem man skal tale til. Lokalpolitikere, erhvervsliv, foreningsliv, eller hvem det kan være. De, der kan hjælpe og fremme ens sag.

Og så skal man blive ved med at påpege de problemer, man ser.

Man kan læse april-brevet her.