Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Begivenheder

De frivillige inviterede politikere og ansatte til Dialogmøde

Guldborgsund Frivilligcenter afholdt tirsdag d. 20. november 2018 det årlige Dialogmøde, hvor de frivillige sociale foreninger inviterer byrådspolitikere og ledere og ansatte med tilknytning til frivillig indsats til dialog om temaer, der berører de sociale foreningers virke.

På mødet blev Årets Frivillige kåret og prisen gik til

Carsten Stoemann formand for OCD Lokalforening Lolland - Falster

Temaet i år var de kommunale strategier. Spørgsmålene var, hvordan de både kan bringes i spil i den frivillige indsats, og hvordan frivilligheden kan få betydning for nye strategier. Der blev diskuteret ved 8 borde, hvor der både var frivillige, ansatte og politikere ved bordene. I alt deltog 90 personer i mødet og hele 33 frivillige sociale foreninger var repræsenteret.

Borgmester John Brædder holdt det indledende oplæg om tilblivelsen af strategierne og hvilken betydning de har for det daglige arbejde i Kommunen. Under gruppearbejdet blev der talt om, hvordan samskabelse kan blive endnu bedre med opmærksomhed på kommunikation og formelle samarbejder. Jens Erik Boesen, Guldborgsundlisten, skar ud i pap, at frivillige skal gøre det, de er bedst til, fordi det er fantastisk, hvad de bidrager med og det kan ingen kommunal instans overtage. Birgitte Zimling, Leder af Guldborgsund Frivilligcenter, pointerede, at det ikke kan forventes at hverken ansatte eller frivillige i de lokale foreninger kan overskue hele den sociale frivillighed, der nu rummer 228 projekter for socialt udsatte, men at Frivilligcenteret altid kan bidrage med viden. Politikerne blev opfordret til at skabe processer forud for skabelsen af de næste strategier, så frivillige kan blive hørt. De frivillige roste Kommunen for at være blevet tydeligere interesseret i at deltage i at løse frivilliges problemer, der opstår i deres arbejde og specielt de ”nye” politikere, der blev valgt ind for præcis et år siden, udtrykte glæde over at have mødt så mange engagerede frivillige og at have fået et bredere billede af, hvad den sociale frivillighed dækker i Guldborgsund.

På Dialogmødet uddeles prisen som Årets Frivillige

HVAD ER FRIVILLIGPRISEN?

Frivilligprisen er indstiftet af Guldborgsund Frivilligcenter i 2011. Frivilligprisen gives til en enkeltperson eller en forening/gruppe, som har gjort en særlig indsats i Guldborgsund. Prisen består af en event for Årets Sociale Frivillige arrangeret af Guldborgsund Frivilligcenter i forsommeren.

Prisen gives i år til Carsten Stoemann, formand for OCD lokalgruppe Lolland-Falster.
Jens Erik Boesen, Guldborgsundlisten, fik æren af formelt at overrække prisen. Carsten Stoemann er selv alvorligt ramt af angstlidelsen OCD eller Obsessive Compulsive Disorder, hvilket kan oversættes til tvangstanker. På trods af de store udfordringer det giver ham i hans hverdag, har han formået at skabe et trygt fællesskab for OCD-ramte på Lolland og Falster. Carsten Stoemann har gennem de sidste 5 år også formået at skrive en bog, som er en blanding af faglig information om sygdommen og en selvbiografisk fortælling. OCD figurerer som den tiendeværste sygdom at have på verdensplan.

Talen er som følger:

Må jeg være med i jeres fællesskab?
Det er noget af det sværeste i verden at spørge om, det ved ethvert barn, og det bliver ikke lettere, jo ældre vi bliver, at søge ind i nye fællesskaber. Der er ikke noget værre end ikke at kende et øje og ikke at vide, om man gør noget forkert, når man sætter sig til rette på en stol og forsøger at skabe sig sit eget rum. Der er ikke mange steder, hvor usikkerheden på, hvem man selv er, bliver så tydelig.

Den frivillige sociale indsats i Guldborgsund består af fællesskaber - 228 af dem - 3037 frivillige danner fællesskaber, hvor det vigtigste er at skabe plads til, at alle kan deltage. Hver gang den sociale frivillighed er samlet, taler vi om inkluderende fællesskaber, steder, hvor der er plads til at bidrage med det man kan, rum til at være udfordret, støtte til at være den man er og fællesskab til både at være sammen - og at være sammen om noget meningsfuldt.

Frivillige er en broget flok - det er 3000 mennesker, og alle som én udfylder de en plads, hvor de skaber glæde og giver mening for borgere, der har det svært. Deres fællesskaber er lige så forskellige - men også tydeligt farvet af de holdninger og ønsker, som hver enkelt frivillig bærer. Derfor fortjener de alle en tydelig anerkendelse for at stille sig op med åbne arme og tilbyde et fællesskab som rummer hjertevarme.

Prisen som Årets Frivillig uddeles i år til en frivillig som formår at være en fast klippe, for nogle mennesker som har udfordringer i hverdagen, som vi andre ikke engang kan forestille os at have. Det at være ramt på psyken, er en udfordring i sig selv. Hele ens liv snører sig sammen omkring de puds hjernen spiller en - alle relationer bliver en udfordring og fællesskaber er en uoverstigelig størrelse uanset, hvor velmenende de frivillige er.

En gang om måneden åbner han døren i Frivilligcenteret, sætter kaffe på bordet, og indbyder til at få talt om alt og intet men særligt om hverdagen, for det ved han er vigtigt. Han er nemlig selv hårdt ramt. 

Han er en af de helt særlige frivillige som magter det usandsynlige, han VIL gøre en forskel, han tror på at fællesskabet gør stærkere, han HAR prøvet at være alene med det hele han VED hvad der er brug for og han kender til både nederlag og sejre.
- han tilbyder de ramte det umulige - nemlig fællesskab. Når vi ved, så meget om ham, er det fordi, han har skrevet en selvbiografi.

Prisen som årets frivillig går til Carsten Stoemann Rasmussen, formand for
OCD-Foreningen.
 
Du kan finde Carsten Stoemanns kontaktoplysninger her.

.