Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Artikler om foreningerne

08/11-2018

Vil din forening have succes, når I bruger de sociale medier?

På dette temamøde får du mulighed for at få den nyeste viden om kommunikation på sociale medier og, hvordan du kan bruge målrettet kommunikation til at tiltrække nye eller eksisterende målgrupper til foreningen. Ved at målrette kommunikationen, så den tager højde for målgruppens præferencer og handlemønstre, kan man som forening opnå langs større succes, når man fx ønsker at rekruttere nye medlemmer eller få flere af de eksisterende medlemmer til at deltage aktivt i foreningens aktiviteter.

27/09-2018

Vil din forening gerne have flere frivillige?

Så er dette temamøde lige noget for dig. Du får konkrete redskaber til, hvordan din forening gennem lokale netværk og målrettet opgavebeskrivelse får flere frivillige til foreningen.

På temamødet vil Carsten Blomberg Hansen, afdelingsleder hos DGI Lokaludvikling, præsentere dig for, hvordan man gennem lokale netværk kan få flere frivillige med i foreningen. Du vil få konkrete eksempler på, hvordan andre foreninger har opnået succes med at få frivillige gennem lokalt netværksarbejde, og hvad de har fået ud af det.

16/09-2018

Mere end 3000 personer gør en frivillig social indsats for borgere i Guldborgsund.

Det vil vi gerne være med til at fejre ved at overrække årets frivilligpris til en frivillig person eller frivillig forening, der har gjort en forskel i årets løb.

Alle kan foreslå en kandidat til prisen. Send dine svar og fortæl os om din kandidat til Årets Frivilligpris 2018

01/08-2018

Datatilsynet har netop givet grønt lys for at mindre foreninger og 0rganisationer på størrelse med Frivilligcentrene frit kan bruge Dropboxkontoen, så længe der er kode på kontoen og på den computer det evt. måtte ligge på lokalt.

Det er en god nyhed, da alle har været usikre på om dropbox kunne godkendes.

Jeg skriver mere hen over efteråret om persondataforordningen i nyhedsbreve og her, hvor jeg vender de tanker, man skal gøre sig omkring det.

01/08-2018

Guldborgsund Frivilligcenter går nye veje

Guldborgsund Frivilligcenter har afholdt generalforsamling med betydelige vedtægtsændringer på programmet. 45 foreninger mødte op i 28 graders varme for at stemme Guldborgsund Frivilligcenter ind i en helt ny æra. Alle foreninger stemte for forslaget, hvilket vidner om det store forarbejde bestyrelsen havde lagt i at forberede nye veje og nye samarbejdsmuligheder for frivilligcenteret i fremtiden.

31/07-2018

VIVE er netop kommet med en analyse af forholdet mellem ansatte og frivillige med fokus på partnerskaber, hvor man tager udgangspunkt i to partnerskaber mellem kommuner, frivilligcentre og andre aktører. Det ene er Go Your Life fra Fredericia, og det andet er Frivillig Kulturformidling til borgere med Handikap fra København.

Hele rapporten kan læses her

Vil man læse et sammendrag kan man læse artiklen fra ALTINGET her

12/06-2018

Guldborgsund Frivilligcenter har afgivet høringssvar på Guldborgsund Kommunes udspil til en Kommuneplan for de næste 4 år.

Selve høringssvaret kan du læse her.

17/04-2018

Læs Årsbertningen for Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetningen kan åbnes fra hjemmesiden.

Du kan også få den på tryk ved at bestille den hos:
Signe tlf.: 54 82 00 55 mail sekr@fri-villig.dk

Husk og tilmeld dig til
Generalforsamling onsdag d. 16. maj 

(Selve indkaldelsen med dagsorden finder du i Årsberetningen på side 13.)

13/03-2018

Mangler du også svar på foreningsledelsens "best pratice", så kan du nu downloade den nye bog "At lede en sag" skrevet af bl.a. Leder af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Laura Augen.

Bogen er fyldt til randen med svar på alt fra økonomi til udvikling af ledelsen i foreninger. På næste side kan du se lidt af indholdsfortegnelsen - og vil du gerne have de 124 side i hånden, så kan den købes i Center for Frivilligt Socialt Arbejde for 50 kr.

Downaload bogen her

13/11-2017

Jeg ville være så ærgerlig, hvis en frivillig som Marie Baad Holdt konsulent i Ingerfair, gik min næse forbi - ikke desto mindre er det altså sket for en større organisation, og de ved det sikkert ikke engang.

Maries forsøg på at blive frivillig munder ud i denne artikel trykt i Altinget, og desværre er den ikke enestående. Vi ved at op til en tredjedel af dem der melder sig som frivillig aldrig bliver kontaktet og selv om de bliver kontaktet er det op mod halvdelen der aldrig hører mere efterfølgende.