Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Artikler om foreningerne

20/03-2019

Nej - man lærer ikke at dirigere Det kongelige Teaters symfoniorkester. Men man kan lære at være dirigent for en generalforsamling.

Hvis mødet ikke er indkaldt med de lovlige varsler, hvad gør man så?

Hvis forsamlingen underkender det fremlagte regnskab, hvad så?

De spørgsmål, og mange flere kan man få svar på i en guide som Center for Frivilligt socialt Arbejde har udsendt.

I det hele taget er der mere end 50 forskellige pjecer, som man kan bestille via centret. Pjecer, der omhandler alle dele af foreningsarbejde.

Man kan gå ind på hjemmesiden www.frivillighed.dk

og læse mere.

20/03-2019

Netmediet Altinget har offentliggjort en prisundersøgelse af bankernes priser. Og for frivillige foreninger er det ikke godt nyt.

- Banker tjener nærmest ingen penge på små foreninger, så de lægger på gebyrerne - enten for at tjene lidt ekstra, eller for at skræmme foreningerne væk, siger professor på CBS (Copenhagen Business School) til Altinget. Han forsker i bankers forretningsmodeller.

For flere små foreninger kan de øgede gebyrer betyde at de må lægge op til ti procent af deres penge til gebyrer. Især Jyske Bank har sat tommelskruerne på.

Her har man forståelse for, at det kan virke voldsomt på foreningerne.

- Men ude i deres borgerlige erhverv vil de nok også gerne have lov til at tjene penge på deres virksomhed, siger privatchefen i Jyske Bank til mediet.

Altinget har lavet en liste over bankernes gebyrer, som også kommer her på siden.

18/03-2019

Center for Frivilligt socialt Arbejde udbyder nu en række kurser i Navigator-konceptet. Navigator er særligt målrettet mindre, landsdækkende foreninger, eller foreninger der har et ønske om at blive landsdækkende.

Og foreninger med et socialt formål.

I Navigator får man undervisning og sparring fra en række professionelle folk, der kan målrette din forening fra at være lokal og frivilligt drevet, til at blive mere strømlinet og landsdækkende.

Målet er at styrke det frivillige arbejde. Og derfor kan man komme i betragtning både hvis man drømmer om at blive (meget) større, og hvis man gerne vil styrke sit fundament.

Man kan finde ansøgningsskema på Center for Frivilligt socialt Arbejdes hjemmeside.

www.frivillighed.dk

15/03-2019

Ingerfair, som er en videnstank og et undervisningssted, specielt målrettet frivilligt arbejde. De afholder hvert år er såkaldt årsgilde.

I år er seminaret målrettet ungdommen, og de frivillige foreningers ungdomsarbejde.

De dér unge mennsker er ofte et spøgelse i frivillige foreninger. Men det behøver ikke at være et åndesyn. Mange unge - og yngre - mennesker vil gerne det frivillige arbejde. Og dem kan man få fat i.

Olav Hesseldahl fra Ungdomsbureauet vil fortælle om hvordan man både kan aktivere unge og i samme hug arbejde for en demokratisering af samfundet.

For de, der enten gerne vil forberede sig til årsgildet, eller blot gerne vil snuse yderligere til problematikken, vil der i april udkomme en podcast, hvor Olav Hesseldahl fortæller om sine tanker.

13/03-2019

Hvad skal Guldborgsund Frivilligcenter foretage sig de kommende år. Det er der netop kommet et bud på. Man kan læse hele forslaget på denne adresse:

www.fri-villig.info/Om-centret-malsatning klik på Forandringsteori 2019 - 2021

Forandringsteorien tegner et billede af de fokusområder som Frivilligcenteret vil arbejde på de kommende år.

I hovedtræk vil vi naturligvis fortsætte med de kerneopgaver vi har men derudover vil vi i 2019 gå i dybden med en medlemsundersøgelse, så centeret endnu skarpere kan målrette indsatsen til glæde for flere medlemmer.

 

 

13/03-2019

Næsten hver femte dansker oplever, at de er blevet ensomme, at de ikke deltager i sociale arrangementer eller ser andre mennesker.

Det er SFI (Socialforskningsinstituttet - eller det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som de også kalder sig) der har lavet undersøgelsen for Trygfonden. Berlingske Tidende beretter om undersøgelsen onsdag den 13. marts.

- Undersøgelsen viser, at de mest udsatte danskere er langt mindre glade for deres liv. Mange føler sig ensomme, magtesløse og savner anerkendelse og mening med deres liv. Det oplyser TrygFondens direktør, Gurli Martinussen i en pressemeddelelse.

- Vi skal derfor væk fra at tale om, at visse grupper "melder sig ud" af samfundet og i stedet tale om, hvordan vi får alle til at kunne være en del af samfundet.

11/03-2019

SELEKTIV MUTISME - HVAD ER DET?

Derhjemme er der ingen problemer. Barnet fortæller historier, snakker, griner og leger. I børnehaven eller skolen træder tavsheden ind. Forældrene kan ikke genkende pædagogernes og lærernes beskrivelse af deres barn – og omvendt kan pædagogerne og lærerne ikke forstå forældrenes beskrivelse af barnet. Sådan lyder virkeligheden for børn med selektiv mutisme.

Selektiv mutisme er en tilstand, hvor barnet har normal talefærdighed i visse situationer, men er stum i andre, relativt veldefinerede situationer.

Børnepsykolog Aino Holm har specialiseret sig inden for børn med selektiv mutisme. Hun kender til de mange forskellige problemstillinger og fejldiagnoser, der kan opstå i arbejdet med disse børn.

11/03-2019

Hvis din forening har fået tilskud til aktiviteter fra puljer under paragrafferne 18 eller 79, skal du være opmærksom på at sidste frist for indlevere regnskab for pengene er 1. april.

Det drejer sig om midler, der er brugt i året 2018. Man kan gå ind på Guldborgsund kommunes hjemmeside, hvor der er en portal specielt til formålet. Den har denne adresse:

forening.guldborgsund.net/infoside

 

08/03-2019

Seks ud af ti aktive i frivillige organisationer oplever at der er uklare mål for, hvad de skal nå.

Hvilket - alt andet lige - ikke er godt.

Derfor har Ingerfair skabt en frivillig-strategi. Man kunne også kalde det en engagements-plan, eller noget helt tredje; det vigtige er, at man skal ville noget med det friviilige engagement. Ingerfair er et frivilligt konsulentfirma, og det er stedet hvor meget af den viden, vi har om frivillige organisationer er samlet.

-alm

08/03-2019

DGI og Guldborgsund kommune inviterer alle aktive i frivillige foreninger til en gratis workshop. Den finder sted den 9. april fra klokken 17.30 til 20.30 på bakkehuset, Fjordbakken 79 i Nykøbing.

Workshoppen er en mulighed for at Jeres forening kan blive demensvenlig. Og workshoppen vil tage udgangspunkt i hver enkelt forening, så det er vigtigt, at I på forhånd tilmelder Jer til DGI. Det kan man gøre på denne mail-adresse: www.dgi.dk/arrangementer/201923008004.

DGI lover en spændende aften, hvor I får en mulighed for at gøre netop Jeres forening demensvenlig. Tilmeldingsfristen er den 25. marts. Og man kan læse mere om ideerne bag på dgi.dk/demens.