Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Artikler om foreningerne

13/11-2019

Det er vigtigt for hele organisationen, at de frivillige, der arbejder der, også har et godt arbejdsmiljø.

På Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Uddannelsesseminar i november sætter Susi Trolle fra foreningen fokus på, hvad det har af konsekvenser, hvis man ikke plejer sine frivillige.

- Hvis det psykosociale miljø halter i et hjørne af virksomheden, vil det på et tidspunkt ramme alle. Det edr den erfarign man gør sig, forklarer Susi Trolle.

Det er ikke kun den daglige ledelses ansvar at opfange de signaler. Det er i høj grad også bestyrelsen, der skal træde i karakter, mener Susi Trolle.

Man kan læse mere om seminaret her.

13/11-2019

Ingerfair - der er en privat virksomhed, der udelukkende arbejder med at udvikle det frivillige arbejde - har nu åbnet op for en gentagelse af deres kursus for frivillig-koordinatorer.

Det er næsten allerede helt optaget, men der er enkelte pladser ledige, hvis nogen ønsker at deltage.

Kurset kører i foråret 2020 i København. Det er en måde at sikre en god tone i de frivillige foreninger og deres samarbejde med offentlige - og andre - grupper.

Man kan se mere om kurset her.

 

06/11-2019

Ingerfair - den private kursusvirksomhed målrettet frivillige - har her i efteråret fokus på ledelse i de frivillige organisationer.

Det sker på mange forskellige måder. Man kan tilmelde sig en NGO-liste, hvor der løbende kommer opdateringer om neyheder på feltet; man kan tilmelde sig diverse podcasts om emnet, og man kan komme på et af de kurser i ledelse af frivillige, som er Ingerefairs hovedområde.

Der er mere info om det via dette link.

04/11-2019

Center for Frivilligt socialt Arbejde - som også afholder kursus i samtaleteknik her i huset, den 27. november - har netop lanceret en faglig artikel og et kort kursus, hvor man tager fat om nældens rod i et par følsomme sager.

De frivilliges arbejdsmiljø er emne for en faglig artikel. Mere via dette link. I henhold til loven skal det sikres. Men hvordan gør man det i en lille forening, hvor APV er en by i Rusland? Men der er ting, der kan gøres og især, hvad angår det psykosociale arbejdsmiljø, er der hjælp at hente.

Et kort kursus sætter fingeren på et ømt punkt: Hvordan tackler man det, hvis en frivillig ikke holder sine løfter, gør andre frivillige eller klienter utrygge - og hvordan fanger man problemet i tide.

Man kan se mere om kurset her.

04/11-2019

Lolland-Falsters stift sætter her i tiden omkring Alle Helgen fokus på sorg og ensomhed.

Der foregår ting mange steder rundt om på øerne, og de fire lokale sorggrupper bliver alle fremhævet. Man kan tilmelde sig stiftets nyhedsbrev via dette link.

 

04/11-2019

Her ses et billede af Birgitte Zimling, som er leder af Guldborgsund Frivilligcenter. Hun ved endnu ikke, at det er slået op på hjemmesiden her.

Og sådan noget er faktisk imod lovgivningen. Man må ikke bruge andres billeder, uden deres vidende log accept.

Men dét er ikke det nye. Man har længe haft den regel. Men lad os så forestille os at Birgitte Zimlings bil er gået i stykker. Hun står og venter på en bus på Banegården i Nykøbing.

Der har man tidligere gerne måttet bringe billeder, hvis formålet var at vise Banegården.

Men her kommer Datatilsynet så med nye regler.

Og dem skal man - også som frivillig gruppe - være opmærksomme på. Via dette link, kan man læse Datatilsynets snørklede forklaring. Men summa summarum - fremover skelner man ikke mellem person- og situationsbilleder.

 

30/10-2019

Sådan er der altid et lille lys i mørket, sang Trille engang i de sene halvfjerdsere. Og det bliver virkelighed i Nykøbing den 11. november, hvor Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velførd, VIVE tænder 6431 lys i mørket. Det er et symbolsk antal, eftersom en officiel hjemløsetælling viser at det er antallet af hjemløse i Danmark 2019.

Lysene placeres i en hjerteform. Og alle deltagere får hver et lys i hånden, så de står klar, når begivenheden går i gang klokken 19.00.

Der er 135 hjemløse på Lolland-Falster. Flest på Falster, eftersom Saxenhøj ligger her.

28/10-2019

8 mænd mødes 1 gang om ugen i 8 uger.

Det kunne både lyde som starten på en crazykomedie og en gyserfilm.

Men det kan blive god virkelighed her i Guldborgsund kommune.

Målet er at danne netværk med andre mænd. Og hvert enkelt netværk væger et emne, man gerne vil til bunds i og bruger otte uger på at drøfte det igennem. Og så er der klar til næste netværk.

Det er Guldborgsund Frivilligcenters formand, Jan Riis, der står for projektet, hvilket borger for kvaliteten.

Han kan kontaktes på telefon 40 45 09 74.

28/10-2019

Parkinson Foreningen i Guldborgsund er en del af Storstrøms kreds. Og ved den nylige generalforsamling fik man - foruden ny formand Ella Brøndbæk, Næstved - valgt Eric Steffensen fra Guldborgsund ind i kredsbestyrelsen.

Den relativt nystartede Parkinson Forening her i Guldborgsund er kommet godt fra start og har i efteråret taget dans op. Normalt kommer der ganske mange til dansearrangementerne, der også kører hele november (den 5., 12., 19., 29).

Foreningen har også cafemøder i Nykøbing, samt møder i Frivilligcentret.

 

28/10-2019

Guldborgsund kommune uddeler også i år legater til værdigt trængende borgere. Har du eller din forening en mulighed for at søge pengene, skal der rettes henvendelse til kommunen via deres hjemmeside, som der er et link til her.

Der er flere legater som har forskellige krav. Men fra hjemmesiden kan man downloade formularer.