Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Begivenheder

Milepæle i Guldborgsund Frivilligcenter

Guldborgsund Frivilligcenter har hvert år 3 milepæle, hvor vi inviterer medlemmerne til at deltage.

  • Generalforsamlingen ligger i maj, hvor frivillige mødes for at netværke, høre hvordan året er gået, hvad der skal ske i det nye år, og få vigtige informationer om vilkårene for den frivillige sociale indsats. Årsberetningen, der udkommer som en forløber for generalforsamlingen, finder du under bestyrelsen her på siden.
  • Slip Frivilligeheden Løs, Den Nationale Frivilligdag, finder sted den sidste fredag i september hvert år. Dagen bruges til at hylde den frivillige indsats, og arrangementerne er forskellige fra år til år.
  • Dialogmødet mellem byrådet og medlemmer af Guldborgsund Frivilligcenter i oktober/november, dagen hvor der bliver taget emner op, som berører de frivillige, og hvor politikerne kan høre, hvad græsrødderne tænker om livet som frivillig. Det er også dagen hvor vi kårer Årets Frivillig. Alle kan indstille til prisen.

Her på siden kan du finde billeder og referater fra Dialogmøde og Slip Frivilligheden Løs efterhånden som de løber af stablen.

Andre begivenheder finder du beskrevet på forsiden under nyheder.

DIALOGMØDE 2016

Pressemeddelelse:

Kommunikation -
Aviserne informerer os alle sammen,
men er det sandheden?

En gang om året mødes frivillige fra den frivillige sociale indsats med politikerne og lederne i Guldborgsund, for at danne netværk, blive klogere og tale sammen, om det der ligger de frivillige på sinde. Det skete onsdag d. 24. november på SOSU-Skolen.

Guldborgsund Frivilligcenter afholdt det årlige dialogmøde mellem politikere og frivillige fra den sociale indsats i Guldborgsund.

Der deltog 50 frivillige og 3 politikere i årets møde – og det var en lille sluttet flok i år da næsten halvdelen af de tilmeldte, måtte melde afbud pga. sygdom. Dem der kom, fik en rigtig god dialog, hvor der blev talt om alt fra, hvad aviserne skriver – som var aftenens tema, over unge i foreningslivet, hvad man ønsker for sit lokalområde, hvordan vi har øje for de handikappedes vilkår i foreningslivet til klippekort i ældreplejen og hvordan man som frivillig genkender et skulderklap, når man får et. Der blev igen i år dannet netværk, delt viden, og skabt muligheder for samarbejde på kryds og tværs. Det vigtigste var at alle fik sagt det de havde på hjerte, der blev lyttet og dermed skabt mulighed for handling.

Som de foregående år således også i år kårede Guldborgsund Frivilligcenter:

 Årets Sociale Frivillig 2016

Skulderklap blev der givet til alle frivillige under uddelingen af Prisen – Årets sociale Frivillig 2016, men dog især til de frivillige, som i fællesskab i Broen Guldborgsund, hjælper børn og unge i dårligt stillede familier med at komme ud og dyrke fritidsaktiviteter. Broen Guldborgsund består af 9 frivillige, og det var formanden Lau Jensen, der på foreningens vegne modtog Prisen. Selve Prisen består af en event planlagt af Guldborgsund Frivilligcenter for de frivillige i juni 2017.

Det var Jens Erik Boesen som uddelte Prisen på vegne af Guldborgsund Frivilligcenters bestyrelse, og da også Borgmester John Brædder i år meldte forfald, var det Kommunaldirektør Jens Bonde, som fik mulighed for at samle indtrykkene fra aftenen sammen og runde dagen af. Det var et godt sundt møde med mange indholdsrige samtaler.

Milepæle

SLIP FRIVILLIGHEDEN LØS 2016

I Guldborgsund er der ca. 2500 frivillige, som har fokus på dem, der har det svært.
De frivillige knytter bånd på kryds og tværs og er med til at gøre Guldborgsund til et fantastisk sted at være.
At have et godt netværk der, hvor man bor med aktiviteter, der kan få smilet frem forebygger ensom-hed og isolation.
Der er plads til alle der vil støtte med en meningsfuld indsats, uan-set, om du vil bruge dine erhver-vede færdigheder eller vil tilbyde nærvær eller praktisk hjælp.
Slip Frivilligheden Løs sætter fo-kus på lokalområdernes tilbud, aktiviteter og giver ikke mindst mulighed for, at du kan finde en aktivitet at deltage i, hvad enten du er borger eller vil være frivillig.

.