Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Begivenheder

MILEPÆLE

FORENINGERNES DAG 2017

Referat fra Slip Frivilligheden Løs

I silende regn delte arrangørerne (Guldborgsund Kommune, Vores Nykøbing og Guldborgsund Frivilligcenter) 380 sandwich ud til frivillige fra 70 foreninger. Arrangementet blev taget godt imod både af de frivillige, af politikere og de borgere, vi gennem dagen talte med.

Der var, ved evalueringsmødet mandag aften, bred enighed om, at det havde været alle tiders oplevelse på trods af regnen, og at alle havde lært rigtig meget af at være med til næste gang, for det satser vi på, at der bliver.

Vi (arrangørerne) takker alle for god sportsånd og for at gøre vores værste drømme om kaos til skamme med hensyn til at få biler og materialer ind og ikke mindst ud i god ro og orden. Vi sender også en "god bedring" hilsen til dem, der måtte blive snottede dagene derpå.

DER ALTID ER ET FÆLLESSKAB, NÅR MAN HAR BRUG FOR DET, I GULDBORGSUND.

Billeder fra dagen

SLIP FRIVILLIGHEDEN LØS 2017

Temadag på den Nationale frivilligdag d. 29. september 2017 kl. 9:30 - 14:00
Stærke Frivillige - det er der brug for, og de frivillige skal have alle muligheder for at udvikle sig selv og deres organisation.
Derfor inviterer Guldborgsund Frivilligcenter på en temadag om den nye tid og de nye typer frivillige med en virkelig stærk aktør på frivilligområdet.
Direktør for Ingerfair, Frederik Boll, driver en konsulentvirksomhed, som tilbyder undervisnings- og rådgivningsopgaver, organisationsudvikling i frivillige foreninger. Virksomheden stiller også undervisere til rådighed for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, så der er virkelig gode intentioner og viden at hente på denne temadag.

DIALOGMØDE 2017

Pressemeddelelse:

Samskabelse - Vi gir den gas!

Det årlige dialogmøde Guldborgsund Frivilligcenter arrangerer havde i år fokus på Samskabelsens grundelement - borgerens ve og vel.


75 sociale frivillige mødtes med 27 ledere ansat i Guldborgsund Kommune, for at få øje på hinandens kvaliteter, borgernes muligheder og under spørgsmålet ”Hvad kan vi bruge hinanden til” opnå viden og danne netværk med hinanden.

Både Guldborgsund Kommune og de frivillige foreninger har tilbud til de borgere, der har brug for en ekstra hånd til at finde den gode vej fremad. Det har været et politisk ønske at ændre Guldborgsund Kommunes tilgang til borgernes udfordringer, det er skrevet ind i alle strategier for alle udvalgenes arbejde, og nu skal det bruges i praksis - men hvordan.

100 mennesker fordelt på 6 store 15 - 20 personers grupper delte gode ideer og viden om hinandens eksistens, og der blev vendt problemstillinger om tilgængelighed, højskole, handikappet ungdomsliv, angst for psykisk syge, skoleliv, brugervenlighed på kommunens hjemmeside og mange andre emner.

Guldborgsund Frivilligcenter vil den næste tid kigge noterne fra grupperne efter og tage problemstillinger, der kan arbejdes på, op.


Som det sidste på Dialogmødet blev Årets Sociale Frivillig 2017 kåret.
Prisen gik i år til Rose Brusen, formand for Hjernesagen, for hendes utrættelige arbejde udadtil for bedre vilkår for hjerneskadede, og indadtil for at skabe en samværskultur, hvor der er plads til alle.

Prisen består af en event for Rose Brusen og hendes frivillige i juni 2018, som Guldborgsund Frivilligcenter arrangerer. Sædvanligvis deltager formanden for Folkesundhed- og Omsorgsudvalget i denne event, så de frivillige kan få en snak med den ansvarshavende politiker.

GENERALFORSAMLING 2017

Pressemeddelelse: 
 
Mange nye deltagere havde besluttet at deltage i Frivilligcenterets årlige generalforsamling, og det er en glæde at se at også nye foreninger føler at de kan både bidrage og have udbytte af at deltage i en generalforsamling.

Der skete en lille omrokering da bestyrelsesmedlem Erling Christensen overtog næstformandsposten efter Charlotte Fischer Kjældmand, der blev stemt ind på, da hun var syg, så fortsætter på den ledige plads. De to andre bestyrelsesmedlemmer på valg, genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen består nu af formand Jan Riis, Vågetjenesten, næstformand Erling Christensen, Ældre Sagen Nørre Alslev, bestyrelsesmedlem, Bjarne Hansen, Høreforeningen, bestyrelsesmedlem, Kirsten Jensen, Hjerteforeningen, bestyrelsesmedlem Charlotte Fischer Kjældmand, Ungdommens Røde Kors, bestyrelsesmedlem Jørgen Rasmussen, Bisidder og Vejledning, bestyrelsesmedlem, Bent Munch, DH Guldborgsund, som suppleanter valgtes Anne Marie Sakstrup-Blom, Kræftens Bekæmpelse, Tonny Pedersen, Blæksprutten Gedser og Kenneth Nielsen, Lige Adgang for Alle.

Alt i alt en dejlig blandet flok der repræsenterer mange sider af den frivillige sociale indsats i Guldborgsund.

.