Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Ramt af krigen

Foreningsinformationer

Foreningsnavn: Ramt af krigen? 
Kontakt: Birgitte Kaufmann 
Adresse
Postnr/by

Telefon: 25 14 09 43
E-mailbkaufmann2002@yahoo.dk

Frivillige: 2

Aktivitet

Projekt Ramt af krigen? er et tilbud til udsendte eller andre, der har arbejdet i krigszonen - og deres pårørende.

Andet

Har du som udsendt eller på anden vis oplevet krigen på tæt hold? Eller er du pårørende til én der arbejder i krigszonen eller hjemvendt derfra? 

Nyt projekt, hvor soldater og andet fagligt personel der har arbejdet i en krigszone, kan møde andre ligestillede.

Projektet ledes af tidligere feltpræst samt en sygeplejerske og coach, som stiller sig til rådighed for individuelle- og/eller gruppesamtaler. Såvel til de hjemvendte, som deres pårørende.

For nærmere indblik og afklaring kontakt til:

Sygeplejerske og ICC Coach Birgitte Kaufmann
Tlf. 25 14 09 43 
E-mail:bkaufmann2002@yahoo.dk  

Tidligere Feltpræst John Andersen
Tlf. 21 73 88 21
E-mail joan@km.dk

Nedenstående link til andre foreninger/tiltag for soldater og deres pårørende:

De Blå Baretter

Foreningen Støtte Til Soldater Og Pårørende

Pressemeddelelse SFi