Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Stoppestedet

Foreningsinformationer

Foreningsnavn: Stoppestedet
Kontakt: Sally Klarskov
Adresse: Stoppestedet, Jernbanegade 24
Postnr/by: 4880 Nysted

Telefon: 43 43 50 83
E-mail: mk1941@mail.dk

Frivillige: 17

Medlemmer: 100

Aktivitet

I Stoppestedet mødes frivillige ildsjæle for undervisning, netværk og socialt samvær og hygge. Foredrag, sang, motion og mange andre aktiviteter koordineres og tilbydes ældre i og omkring Nysted

Andet

Stoppestedet ledes af en bestyrelse valgt blandt foreningens aktive medlemmer. Bestyrelsen administrerer og koordinerer Stoppestedets lokaler.


Faste aktiviteter i Stoppestedet:

Tirsdag kl. 13.30-16.30: Kortspil, whist;

Onsdag kl. 13-17: L’hombre, klubspil;

Torsdag i lige uger kl. 14: sang;

Torsdag i ulige uger Kl. 13: Quiltemadammerne;

Torsdag kl. 10-11: Seniorgymnastik (hele året);

Fredag kl. 10-11: Seniorgymnastik (hele året);

Hvor intet andet er anført, koster kaffe og kage kr. 20,-.
Frivilligt medlemskab af Stoppestedets Venner koster kr. 50,- pr. år.

OBS:
Er transporten et problem for at deltage i søndagsarrangementerne samt kortspil tirsdag,så kontakt Ib Foss Hansen tlf.: 2345 2370.om muligheden for at blive hentet af ”Mariehønen”.

(Gælder kun i tidligere Nysted Kommune).