Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Toreby og Omegn

Foreningsinformationer

Foreningsnavn: Toreby og Omegn 
Kontakt: Gerd Nielsen 
Adresse: Flintingevej 38 
Postnr/by: 4891 Toreby L. 

Telefon: 61 30 05 21
E-mailgerdnielsen5@gmail.com 

Frivillige: 5

Aktivitet

Toreby og Omegn arbejder for at skabe mere samarbejde på tværs af foreningslivet i Toreby og Omegn.

Målet er at synliggøre de mange aktiviteter der finder sted i Toreby og Omegn, dels at finde et fællesskab hvor foreninger, erhverv og borgere hjæper hinanden med at udvikle Toreby Sogn til glæde for alle.

Andet

Fokus for den nye forening er ikke nye foreningsaktiviteter, men mere det overordnede fælles, som kan lade sig gøre, når vi samarbejder på tværs. Et godt bud kunne være en fælles hjemmeside for alle.

Alle med gode ideer, lyst til at deltage og overskud til at være frivillig, samt alle der måtte have lyst til at høre mere om foreningen kan henvende sig til ovenstående kontaktperson.