Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Bisiddere

Bisidder og vejledning

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person, som hjælper andre mennesker i vanskelige situationer. Det kan f.eks. være, når de skal til lægen, til møde hos kommunen, eller skal visiteres til hjemmehjælp. En bisidder er et par ekstra øjne og ører, og er med til at skabe tryghed for personen ved at være med. En bisidder er IKKE en advokat eller rådgiver. 

Hvad er en vejleder?

En vejleder er en person, som hjælper et andet menneske i en svær situation. Vejlederen kan både hjælpe med at få afklaret, hvilke problemstillinger, personens situation rummer og bidrage til at skabe overblik for borgeren. Vejlederen kan f.eks. hjælpe med at finde vej i uoverskuelige situationer. 

Guldborgsund Frivilligcenter har et netværk af forskellige faglige og kompetente frivillige. De stiller sig til rådighed som bisiddere eller vejledere for borgere i Guldborgsund.

Man har ikke krav på en bisidder eller vejleder, men hvis bisidderen/vejlederen har tid og føler sig kompetent til at hjælpe dig med dine problemer, så hjælper de gerne. De er frivillige dvs. de får ikke løn eller andre goder, for den indsats de yder, og må således ikke modtage gaver, penge eller andet for deres hjælp.

Vejledningen er hjælp til selvhjælp. Du skal altså være forberedt på selv at arbejde på opgaven, under kyndig vejledning. Nogle sager har lang behandlingstid, så du skal være forberedt på at holde samling på din sag og selv tage kontakt til bisidderen/vejlederen, når der igen er behov for at komme viderer med problemet. Bisidderen/vejlederen kan ikke forventes at holde dine private papirer.

Vedrørende Sagsbehandlerens/kontaktpersonens deltagelse. Sagsbehandleren må gerne følge dig den første gang, og evt. hjælpe dig med at forklare vejlederne/bisidderen, hvad opgaven går ud på. Men løsningen af opgaven foregår mellem dig og vejlederen/bisidderen, her kan sagsbehandleren/kontaktpersonen ikke deltage. Hvis ikke du synes, det er en god ide og gerne vil have løst opgaven, så er det spild af jeres begges tid.

Vejledning omkring flygtninge/indvandere henvises til Flerkulturelt Center.

Vejledning omkring sygdom henvises til Patientforeningernes Netværk.

Vejledning omkring juridiske spørgsmål henvises til en udtalelse fra Advokatvagten.
Du kan hente én flyer i Frivilligcenteret. 

Vejledning omkring pensionssager henvises enten til Ældre Sagens Vejledere eller Bisiddernetværket Guldborgsund.

Har du evner ...

Har du gode kompetencer (måske har du specialviden) og giver det mening for dig at hjælpe andre, der måske har været knap så kloge - heldige eller forudseende, og kan du holde hovedet koldt og hjælpe med at formulere spørgsmål skriftligt og muntligt, så et emne belyses og bliver klart for borgeren, så hører vi gerne fra dig. Vores bisidder/vejleder gruppe består af alsidige mennesker både med og uden uddannelser. Vi inviterer til informationsaftner et par gange om året og deltagerne i gruppen er desuden gode til at hjælpe hinanden med at afklare ting, som de evt. ikke selv ved.

I højre side kan du finde listen over bisiddere og vejledere. 

.