Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Bestyrelsen

Referater


Guldborgsund Frivilligcenter går ind for åbenhed, derfor finder du her referater fra alle bestyrelsesmøder.

Ved at klikke på datoen får du referatet fra det pågældende møde - hvis du klikker på årstallet får du listen over planlagte møder og datoer på planlagte milepæle i Centret.
Du kan derfor altid reservere datoer på arrangementer, som I ønsker at deltage i, i meget god tid. Listen opdateres løbende.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Centerleder, Birgitte Zimling,
tlf.: 51 28 12 05 eller Bestyrelsesformand, Jan Riis, tlf.: 54 95 80 07.

Bestyrelsens forretningsorden

Referater fra alle ordinære bestyrelsesmøder

 

2019.

08.10.19

10.09.19

06.08.19

04.06.19

02.04.19

05.02.19

2018

05.12.18

02.10.18

07.08.18

04.06.18

03.04.18

06.03.18 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

06.02.18

2017

05.12.17

03.10.17

08.08.17

09.05.17 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

04.04.17

07.03.17

09.01.17 Ekstraordinær generalforsamling

2016

05.12.16

03.10.16

08.08.16

06.07.16 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

30.05.16

02.05.16 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

18.04.16 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

04.04.16

08.02.16

2015

30.11.15

06.10.15

11.08.15

02.06.15

07.04.15

10.02.152014

02.12.14

06.10.14

12.08.14

04.06.14

14.05.14

08.04.14

12.03.14

11.02.14

14 01.142013

09.12.2013

12.11.2013 ekstraordinært best. møde

08.10.2013

02.09.2013 ekstraordinært best.møde

13.08.2013

04.06.2013

09.04.2013

12.02.2013
Bestyrelsen

Guldborgsund Frivilligcenter er en forening. Foreningen har en bestyrelse, hvis sammensætning bestemmes af  generalforsamlingen. Guldborgsund Frivilligcenters bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges blandt de deltagende medlemmer, der repræsenterer et medlem (en forening, en arbejdsgruppe, en enkeltperson eller en virksomhed) på den årlige generalforsamling. Der vælges 5 blandt den frivillige sociale indsats og 2 blandt andre medlemmer.

Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer, og er efter aftale åbne for repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, medlemmer og repræsentanter deltager dog uden stemmeret. I bestyrelsesmøderne deltager også Guldborgsund Frivilligcenters kontakt i Guldborgsund Kommune også uden stemmeret.

Bestyrelsen afholder 6 bestyrelsesmøder og 6 arbejdsgruppemøder om året. Suppleanter inviteres til at deltage i et bestyrelsesmøde og et arbejdsgruppemøde hvert halve år, samt det årlige bestyrelsesseminar, som afholdes i juni, når bestyrelsen for det kommende år er konstitueret.

 

Bestyrelses medlemmer

Formand Jan Riis
Forening Vågetjenesten
Adresse Sundtoften 562,
Sundby
  4800 Nykøbing F.
Telefon 40 45 09 74
Mail janriis10@gmail.com
 

Næstformand Jørgen Rasmussen
Forening Bisidder og vejledning
Adresse Eskilstrup Parkvej 22
  4863 Eskilstrup
Telefon 21 39 09 90
Mail rasmussen.jorgen@gmail.com
 
Kasserer Kirsten Jensen
Forening Hjerteforeningen
Adresse Ahornvænget 5,
Sdr. Vedby
  4800 Nykøbing F.
Telefon 24 22 39 90
Mail marcha4800@gmail.com
 
Medlem Lars Rasmussen
Forening Flerkulturelt Center
Adresse Voldgade 1
 

4800 Nykøbing F

Telefon 20 41 41 37
Mail lars.rasmussen@post.tele.dk
 
Medlem  
Marianne Jørgensen
Forening Dansk Fibromyalgi Forening  
Adresse Falkerslevvej  24
  4871 Horbelev
Telefon 20 28 60 90
Mail krokusvej4840@gmail.com 
 
Medlem Morten Larsen
Firma Glarmester Åge Larsen

 
Adresse Englandsvej 3
  4800 Nykøbing F.
Telefon 54 85 10 85

Mail aagelarsen@image.dk
 
Medlem Erik Søndergaard
Forening Forsorgshjemmet Saxenhøj
& Fjordvang
  
Adresse Nørrevang 24 
  4990 Sakskøbing 
Telefon 25 18 10 39 
Mail erso@guldborgsund.dk 
 

1. suppleant Tonny Pedersen
Forening Blæksprutten Gedser
Adresse Skråvej 2
  4847 Gedser
Telefon 42 55 03 47
Mail

gb13@live.dk

 
2. suppleant Johnny Andersen
Forening Ungdommens Røde Kors
Adresse Lindevænget 11
  4800 Nykøbing F.
Telefon 29 74 03 32
Mail j0202johnny@hotmail.com
 
.