Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Bestyrelsen

Referater


Guldborgsund Frivilligcenter går ind for åbenhed, derfor finder du her referater fra alle bestyrelsesmøder.

Ved at klikke på datoen får du referatet fra det pågældende møde - hvis du klikker på årstallet får du listen over planlagte møder og datoer på planlagte milepæle i Centret.
Du kan derfor altid reservere datoer på arrangementer, som I ønsker at deltage i, i meget god tid. Listen opdateres løbende.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Centerleder, Birgitte Zimling,
tlf.: 51 28 12 05 eller Bestyrelsesformand, Jan Riis, tlf.: 54 95 80 07.

Referater fra alle ordinære bestyrelsesmøder

 

2018

02.10.18

07.08.18

04.06.18

03.04.18

06.03.18 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

06.02.18

2017

05.12.17

03.10.17

08.08.17

09.05.17 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

04.04.17

07.03.17

09.01.17 Ekstraordinær generalforsamling

2016

05.12.16

03.10.16

08.08.16

06.07.16 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

30.05.16

02.05.16 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

18.04.16 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

04.04.16

08.02.16

2015

30.11.15

06.10.15

11.08.15

02.06.15

07.04.15

10.02.152014

02.12.14

06.10.14

12.08.14

04.06.14

14.05.14

08.04.14

12.03.14

11.02.14

14 01.142013

09.12.2013

12.11.2013 ekstraordinært best. møde

08.10.2013

02.09.2013 ekstraordinært best.møde

13.08.2013

04.06.2013

09.04.2013

12.02.2013

 

Opgave
Bestyrelsen

Guldborgsund Frivilligcenter er en forening. Foreningen har en bestyrelse, hvis sammensætning bestemmes af  generalforsamlingen. Guldborgsund Frivilligcenters bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges blandt de deltagende medlemmer, der repræsenterer et medlem (en forening, en arbejdsgruppe, en enkeltperson eller en virksomhed) på den årlige generalforsamling. Der vælges 5 blandt den frivillige sociale indsats og 2 blandt andre medlemmer.

Bestyrelsens møder er åbne, og er efter aftale åbne for repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, der dog deltager uden stemmeret. I bestyrelsesmøderne deltager også Guldborgsund Frivilligcenters kontakt i Guldborgsund Kommune også uden stemmeret.

Bestyrelsen afholder 6 bestyrelsesmøder og 6 arbejdsgruppemøder om året. Suppleanter inviteres til at deltage i et bestyrelsesmøde og et arbejdsgruppemøde hvert halve år, samt det årlige bestyrelsesseminar, som afholdes i juni, når bestyrelsen for det kommende år er konstitueret.

Bestyrelses medlemmer

Formand Jan Riis
Forening Vågetjenesten
Adresse Sundtoften 562,
Sundby
  4800 Nykøbing F.
Telefon 54 95 80 07
Mail janriis10@gmail.com
 
Næstformand Jørgen Rasmussen
Forening Bisidder og vejledning
Adresse Eskilstrup Parkvej 22
  4863 Eskilstrup
Telefon 21 39 09 90
Mail rasmussen.jorgen@gmail.com
 
Kasserer Kirsten Jensen
Forening Hjerteforeningen
Adresse Ahornvænget 5,
Sdr. Vedby
  4800 Nykøbing F.
Telefon 24 22 39 90
Mail kischr@turbopost.dk
 
Medlem Erling Christensen
Forening De frivillige i Nr. Alslev
Adresse Bøstrupvej 62
 

4840 Nr. Alslev

Telefon 54 43 53 10
Mail 3701best@gmail.com
 
Medlem  
Anne Marie Sakstrup-Blom
Forening  Brystkræftgruppen  
Adresse  Slotsporten 9
   4800 Nykøbing F.
Telefon  54 44 79 10
Mail  amso@mail.dk
 
Medlem  Morten Larsen
Firma Glarmester Åge Larsen

 
Adresse  Englandsvej 3
   4800 Nykøbing F.
Telefon 54 85 10 85

Mail  aagelarsen@image.dk
 
Medlem  
Forening    
Adresse  
   
Telefon  
Mail  
 

1. suppleant Kenneth Nielsen
Forening Lige adgang for alle
Adresse Bøgevej 5B
  4862 Guldborg
Telefon 50 40 43 98
Mail kenneth@ligeadgangforalle.dk
 
2. suppleant  Tonny Pedersen
Forening Blæksprutten Gedser
Adresse Skråvej 2
  4847 Gedser
Telefon  42 55 03 47
Mail gb13@live.dk
 
.