Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Bestyrelsen

Referater


Guldborgsund Frivilligcenter går ind for åbenhed, derfor finder du her referater fra alle bestyrelsesmøder.

Ved at klikke på datoen får du referatet fra det pågældende møde - hvis du klikker på årstallet får du listen over planlagte møder og datoer på planlagte milepæle i Centret. Du kan derfor altid reservere datoer på arrangementer, som I ønsker at deltage i, i meget god tid. Listen opdateres løbende.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Centerleder, Birgitte Zimling, tlf.: 51 28 12 05 eller Bestyrelsesformand, Jan Riis, tlf.: 54 95 80 07.

Referater fra alle ordinære bestyrelsesmøder

 

2018

06.03.18 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

06.02.18

2017

05.12.17

03.10.17

08.08.17

09.05.17 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

04.04.17

07.03.17

09.01.17 Ekstraordinær generalforsamling

2016

05.12.16

03.10.16

08.08.16

06.07.16 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

30.05.16

02.05.16 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

18.04.16 Ekstraordinært bestyrelsesmøde

04.04.16

08.02.16

2015

30.11.15

06.10.15

11.08.15

02.06.15

07.04.15

10.02.152014

02.12.14

06.10.14

12.08.14

04.06.14

14.05.14

08.04.14

12.03.14

11.02.14

14 01.142013

09.12.2013

12.11.2013 ekstraordinært best. møde

08.10.2013

02.09.2013 ekstraordinært best.møde

13.08.2013

04.06.2013

09.04.2013

12.02.2013

 

Opgave
Bestyrelsen

Guldborgsund Frivilligcenter er en forening. Foreningen har en bestyrelse, hvis sammensætning bestemmes af  generalforsamlingen. Guldborgsund Frivilligcenters bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges blandt de deltagende frivillige, der repræsenterer et medlem (en forening eller en arbejdsgruppe) på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens møder er åbne, og er efter aftale åbne for repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, der dog deltager uden stemmeret. I bestyrelsesmøderne deltager også Guldborgsund Frivilligcenters kontakt i Guldborgsund Kommune også uden stemmeret.

Bestyrelsen afholder 6 bestyrelsesmøder og 6 arbejdsgruppemøder om året. Suppleanter inviteres til at deltage i et bestyrelsesmøde og et arbejdsgruppemøde hvert halve år, samt det årlige bestyrelsesseminar, som afholdes i juni, når bestyrelsen for det kommende år er konstitueret.

Bestyrelses medlemmer

Formand Jan Riis
Forening Vågetjenesten
Adresse Sundtoften 562,
Sundby
  4800 Nykøbing F.
Telefon 54 95 80 07
Mail janriis10@gmail.com
 
Næstformand Erling Christensen
Forening Ældre Sagen
Adresse Bøstrupvej 62
  4840 Nr. Alslev
Telefon 54 43 53 10
Mail 3701best@gmail.com
 
Kasserer Kirsten Jensen
Forening Hjerteforeningen
Adresse Ahornvænget 5,
Sdr. Vedby
  4800 Nykøbing F.
Telefon 24 22 39 90
Mail kischr@turbopost.dk
 
Medlem Jørgen Rasmussen
Forening Bisidder og Vejledning
Adresse Eskilstrup Parkvej 22
 

4863 Eskilstrup

Telefon 21 39 09 90
Mail rasmussen.jorgen@gmail.com
 
Medlem Bjarne Hansen
Forening Høreforeningen
Guldborgsund
Lokalafdeling
Adresse Aagaardsvej 10
  4873 Væggerløse
Telefon 29 72 82 13
Mail kettyogbjarne@gmail.com
 
Medlem Bent Munch
Forening DH - Guldborgsund

Adresse Pandebjergvej 340
  4800 Nykøbing F.
Telefon 58 10 56 30

Mail handicapforall@gmail.com
 
Medlem Anne-Marie Sakstrup-Blom
Forening Kræftens Bekæmpelse
Adresse Slotsporten 9
  4800 Nykøbing F.
Telefon 54 44 79 10
Mail amso@mail.dk
 
2. suppleant Tonny Pedersen
Forening Blæksprutten i Gedser
Adresse Skråvej 2
  4874 Gedser
Telefon 42 55 03 47
Mail gb13@live.dk
 
3. suppleant Kenneth Nielsen
Forening Lige adgang for alle
Adresse Bøgevej 5B
  4862 Guldborg
Telefon  
Mail kenneth@ligeadgangforalle.dk
 
.