Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Målsætning

Målsætning

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter ønsker støtte og fremme en frivillig, uegennyttig social indsats, der fordomsfrit og respektfyldt tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov.

En frivillig social indsats bringer ressourcestærke og mindre ressourcestærke borgere sammen i et ligeværdigt fællesskab, hvor frivillige stiller sig til rådighed med tid, omsorg og nærvær.
 
Målet er

Målet er lokalt at udvikle et fællesskab mellem frivillige - der har overskud, tid og ressourcer - og borgere, der måtte have specielt behov for støtte og medmenneskelig omsorg. Fællesskabet skal være båret af gensidig lyst og engagement.
 
Bestyrelsen ønsker

Bestyrelsen ønsker at fremme et lokalt samspil mellem frivillige og professionelle set i et helhedsorienteret perspektiv, hvor brugere, frivillige og professionelle supplerer hinanden i respekt for forskellige tilgange og fælles mål.

 

FRISEs Vision for frivilligcentre i Danmark

 

Guldborgsund Frivilligcenters mål

Guldborgsund Frivilligcenter er det centrale sted

Guldborgsund Frivilligcenters mål er at støtte og udvikle det frivillige sociale samspil i lokalområderne, samtidig med at centret ønsker at være det centrale sted, hvor borgere kan henvende sig for råd og vejledning om relevante frivillige aktiviteter i Guldborgsund Kommune!

Til rådighed

Guldborgsund Frivilligcenter stiller sig til rådighed med støtte og vejledning til individuelle frivillige, de frivillige organisationer og foreninger, der aktivt ønsker at fremme og støtte det frivillige sociale samspil i Guldborgsund. Centeret varetager opgaver som:

  • Formidling og synliggørelse af frivillige aktiviteter.
  • Hjælp til at ansøge om midler til den frivillig indsats.
  • Sparring og iværksættelse af nye tiltag.
  • Midlertidige lokaleudlån.
  • Dannelse af selvhjælps- og netværksgrupper.
  • Undervisning, oplæg og foredrag.
  • Kurser og temadage for frivillige.
  • Møde- og konferenceaktiviteter.

 

.