Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Vedtægter og Generalforsamling

Generalforsamling

Der er afholdt Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter d. 16. maj 2018
kl. 17 - 20, Sosu-Skolen, Vestensborg Alle, Nykøbing F. Materiale fra generalforsamlingen kan ses her.

Vedtægter

Eftersom der ikke findes nogen lovgivning for foreninger i Danmark, er foreningens egne vedtægter de eneste ”love”, der regulerer foreningens egne interne forhold.

Der eksisterer altså ikke nogen facitliste eller skabelon for, hvordan et sæt foreningsvedtægter skal se ud, hvilket gør det ekstra vigtigt, at foreningen selv sikrer sig, at man har et sæt vedtægter, der både er klare, og som samtidig tager forbehold for så mange potentielle problemer som overhovedet muligt.

Se foreningens vedtægterne som pdf

Årets generalforsamling 2018


Pressemeddelelse maj 2018: 
 
Guldborgsund Frivilligcenter går nye veje.
 
Guldborgsund Frivilligcenter har afholdt generalforsamling med betydelige vedtægtsændringer på programmet. 45 foreninger mødte op i 28 graders varme for at stemme Guldborgsund Frivilligcenter ind i en helt ny æra. Alle foreninger stemte for forslaget, hvilket vidner om det store forarbejde bestyrelsen havde lagt i at forberede nye veje og nye samarbejdsmuligheder for frivilligcenteret i fremtiden.

Centerets formål er stadig at støtte og udvikle den frivillige sociale indsats i Guldborgsund, hvilket lykkes rigtig godt med nu 217 medlemsforeninger, der arbejder på at skabe bedre livskvalitet for udsatte mennesker i Guldborgsund men, der er nu åbnet for at alle, der kan støtte foreningens formål, og bor eller har en kontaktperson i Guldborgsund, kan blive medlemmer af Guldborgsund Frivilligcenter.

Når man bliver medlem, så bliver man indkaldt til generalforsamling, og så skal man også have lov til at sidde i bestyrelsen. Fremover vil bestyrelsen derfor bestå af 5 medlemmer fra den frivillige sociale indsats, og 2 medlemmer som ikke kommer fra den frivillige sociale indsats. Nu kan vi ikke vide, da vi ikke har prøvet det før, om der hurtigt kommer nogle medlemmer uden for den frivillige sociale indsats, som kan vælges til bestyrelsen, så vedtægterne siger også, at hvis ikke der vælges nogen på generalforsamlingen, så skal bestyrelsen udpege de 2 medlemmer.

Det er vigtigt for Guldborgsund Frivilligcenter at have en så bred tilknytning til civilsamfundet som muligt, så det er en glæde for centeret, at alle nu kan blive medlemmer. Det betyder meget at privatpersoner, firmaer, andre typer foreninger, forskellige råd, faglige foreninger, kommunale institutioner etc. kan støtte og hjælpe med at udbrede viden om den sociale frivillighed, og måske kan der findes nye og ubrugte frivillige i de nye medlemmer, men vigtigst er, at synliggørelsen af alle de sociale aktiviteter kan nå længere ud -forhåbentlig ud til endnu flere, der har behov for en støttende hånd.

Overvejer man medlemskab, så er man velkommen til at kontakte Frivilligcenteret
54 82 00 55 - og medlemsskabet er gratis for alle.

Billeder fra Generalforsamlingen 2018