Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Vedtægter og Generalforsamling

Generalforsamling

Der er afholdt Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter d. 17. maj 2017 kl. 17 - 20, Sosu-Skolen, Vestensborg Alle, Nykøbing F. Materiale fra generalforsamlingen kan ses her.

Vedtægter

Eftersom der ikke findes nogen lovgivning for foreninger i Danmark, er foreningens egne vedtægter de eneste ”love”, der regulerer foreningens egne interne forhold.

Der eksisterer altså ikke nogen facitliste eller skabelon for, hvordan et sæt foreningsvedtægter skal se ud, hvilket gør det ekstra vigtigt, at foreningen selv sikrer sig, at man har et sæt vedtægter, der både er klare, og som samtidig tager forbehold for så mange potentielle problemer som overhovedet muligt.

Se foreningens vedtægterne som pdf

Årets generalforsamling 2017


Pressemeddelelse maj 2017: 
 

Mange nye deltagere havde besluttet at deltage i Frivilligcenterets årlige generalforsamling, og det er en glæde at se at også nye foreninger føler at de kan både bidrage og have udbytte af at deltage i en generalforsamling.

Der skete en lille omrokering da bestyrelsesmedlem Erling Christensen overtog næstformandsposten efter Charlotte Fischer Kjældmand, der blev stemt ind på, da hun var syg, så fortsætter på den ledige plads. De to andre bestyrelsesmedlemmer på valg, genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen består nu af formand Jan Riis, Vågetjenesten, næstformand Erling Christensen, Ældre Sagen Nørre Alslev, bestyrelsesmedlem, Bjarne Hansen, Høreforeningen, bestyrelsesmedlem, Kirsten Jensen, Hjerteforeningen, bestyrelsesmedlem Charlotte Fischer Kjældmand, Ungdommens Røde Kors, bestyrelsesmedlem Jørgen Rasmussen, Bisidder og Vejledning, bestyrelsesmedlem, Bent Munch, DH Guldborgsund, som suppleanter valgtes Anne Marie Sakstrup-Blom, Kræftens Bekæmpelse, Tonny Pedersen, Blæksprutten Gedser og Kenneth Nielsen, Lige Adgang for Alle.

Alt i alt en dejlig blandet flok der repræsenterer mange sider af den frivillige sociale indsats i Guldborgsund.

 

Billeder fra Generalforsamlingen 2016