Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Synliggørelse

Synliggørelse

Guldborgsund Frivilligcenter hjælper medlemmerne med at blive set (se vilkår for medlemsskab her)

  • Som medlem får I jeres egen side på Guldborgsund Frivilligcenters hjemmeside.
  • Vi tilbyder jer billig annonceplads på Guldborgsund Frivilligcenters annonceside en gang om måndenen i FritidsNyt (se vilkårene i modsatte spalte).
  • Vi hjælper jer med at synliggøre de frivilliges indsats i en folder (se nedenfor).
  • Vi lægger jeres plakater på Guldborgsund Frivilligcenters facebookside og Instagram (se hvordan her).
  • Vi hjælper jer med at formulere pressemeddelelser (se spalten til højre), sætte plakater grafisk op og giver gode råd til, hvordan I bliver mere synlige i de forskellige medier.

 Synliggørelse er en del af Kommunens Frivilligpolitik, og det er et krav, at man er synlig, hvis man får tildelt §18 midler.

Annoncering

Vi annoncerer i Fritidsnyt - klik her og se mere om annoncer

En gang om måneden cirka, har Guldborgsund Frivilligcenter en helsides annonce i den lokale, husstandsomdelte avis, FritidsNyt. Klik ovenfor for at finde udgivelsesdatoer og deadlines for 2018.

Pressemeddelelser

Hvis du ønsker pressemddelelser sendt til aviserne anbefaler vi, at du har materialet klar til udsendelse 4 uger før arrangementet.

Hvis vi skal sende din pressemeddelese ud, skal vi have den 4 uger før arrangementet, og hvis vi skal hjælpe dig med at skrive den, skal vi have materialet yderligere 1 til 2 uger før. Pressemeddelelser bliver den sendt til FritidsNyt, Folketidende, Ugeavisen, Saxkjøbing Avis og Nordfalsters Avis. Hvis du ønsker at andre skal have din pressemeddelelse, skal du selv sende den ud - også til din egen forenings medlemsblad.

 Hvordan få vi lavet en folder?
Folderen laves efter aftale med Signe Schneekloth. Herunder kan du læse hvad du skal gøre dig klart inden. Medbring navn og adresse på en lokal kontaktperson i foreningen, som kan svare på relevante spørgsmål om frivillighed og foreningens virke. Oplys tlf. og gerne e-mailadresse.

Kontakten er nøgleordet i denne sammenhæng. Når kontakten er etableret, kan de rigtige og interessante informationer flyde frit.

Gode Tips til udfærdigelse af flyer/folder:

Skriv lidt tekst - måske meget - måske kun i stikordsform ud for hver af punkterne.

Beslut hvem der skal kontaktes. Find relevante telefonnumre og evt. e-mail adresser frem.

Find evt. nogle billeder af jeres indsats, helst i en god opløsning og gerne illustrative, glade og  positive (nogen I har rettigheder til).

Medbring evt. foreningens logo - bed evt. hovedafdelingen fremsende det på mail til sekr@fri-villig.dk.

Fremsend gerne så meget materiale som muligt på mail til sekr@fri-villig.dk og tag så kontakt til Guldborgsund Centermedarbejder Signe Schneekloth på tlf.: 54 82 00 55, så aftaler vi et tidspunkt, hvor vi kan sætte os ned og lave folderen i fællesskab.

Når den er færdig og I har godkendt den, trykker vi 100 foldere til jeres egen lokale synliggørelse. Det kan vi gøre op til 3 gange på et år.

Har din forening brug for flyers i A5 eller plakater i A3 eller i A4 til synliggørelse af jeres indsats, eller måske en annonce, så hjælper vi gerne med et udkast.
Ring eller mail for nærmere oplysninger.

Vi vil gerne laven en flyer - folder for jer, som fortæller om jeres frivillige sociale indsats. Sådan en folder bliver sjældent for gammel til forskel fra en folder fuld af jeres næste arrangementer. Det der er interessant er, hvad laver I og hvad tilbyder I borgerne.

Folderens fornemste opgave er at informere om 3 ting.

Hvis jeg vil være frivillig - kan jeg læse om:
hvilke holdninger jeg siger ja til at være en del af
hvad er formålet med min frivillige indsats
hvad jeg skal bidrage med

Hvis jeg har brug for jeres frivillige indsats, kan jeg læse om:
hvem er det I ønsker at hjælpe / få til at deltage
hvilken hjælp eller type arrangementer tilbyder I
hvordan gør jeg for at få hjælp