Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Aktivitetskalender

OCD - foreningen mødes/NykF

Dato: 02/01-2020 kl.: 19:00
Detaljer:
OCD - foreningen Lolland-Falster 
 
Mødes: Første torsdag i hver måned.

Sted: Guld­borgs­und Frivil­lig­cen­ter Bane­gårds­plad­sen 1A, 4800 Nykø­bing Falster

Tilmelding ikke nødvendig.

 

For mere information kontakt: 

Carsten Stoe­mann Rasmus­sen
Tlf. 29 93 79 00
E-mail: c@rstens.com

OCD-fore­nin­gen har flere lokal­grup­per i hele landet. Til lokal­grup­pe­mø­de­rne kan både OCD-ramte og pårø­rende deltage. Formå­let med møde­rne er dels, at alle får viden om OCD og behand­lings­mu­lig­he­derne, og dels om at træffe andre, der har OCD inde på livet, så man deri­gen­nem kan udveksle erfa­rin­ger. Der er ingen tilmel­ding til møde­rne og ingen pligt til at komme til mere end et møde, selv om man natur­lig­vis er velkom­men til det. Der kan være forskel­lige akti­vi­te­ter og fored­rag til disse møder. Møde­rne er ofte en gang om måne­den

https://ocd-foreningen.dk/om-ocd-foreningen/vi-tilbyder/