Centerleder Birgitte Zimling 

Centerlederen ansvarlig for udvikling, støtte og forankring af den frivillige sociale indsats i Guldborgsund.

Centerlederen tilbyder sparring på idéer og projektplaner, og  giver gode råd f.eks. i forbindelse med:

 • Rekruttering og motivation af frivillige
 • Fundraising
 • Effektive og engagerende møder
 • Bestyrelsesarbejde - opgaver og ansvar
Og hun er ansvarlig for centrets økonomi og personaleanliggener.

Telefon: 51 28 12 05
E-mail: bli@fri-villig.dk

 
 
Centermedarbejder Torben Skov

Centermedarbejderen tager sig af den daglige drift af centret, som består af lokalebooking, borgerkontakt og at hjælpe ansatte i forbindelse med foreninger samt regnskabsopgaver.

Torben har særligt fokus på

 • Samtaler med borgere om frivillighed
 • Opdyrkning af kontakt til virksomhedsmedlemmer
 • Servicering af medlemmer

Telefon: 54 82 00 55
E-mail: sekr2@fri-villig.dk

 

 

Frivilligkoordinator Signe Schneekloth er på barsel

Centermedarbejderen tager sig af den daglige drift af centret, som består af lokaleboking, borgerkontakt og at hjælpe ansatte i forbindelse med foreninger og kontakt til de frivillige i Frivilligcentret.

Signe har særligt fokus på

 • Opstart af nye foreninger
 • Modtagelse af nye medlemmer
 • PR, herunder Centrets helsidesannonce i FritidsNyt, Facebook samt opdatering af hjemmesiden

 • Planlægning og afvikling af arrangementer
 • Samtaler med borgere der ønsker at blive frivillige

Telefon:
E-mail: sekr@fri-villig.dk

 
Barselsvikar Lene Vinther

Barselsvikaren tager sig af den daglige drift af centret, som består af lokaleboking, borgerkontakt og at hjælpe ansatte i forbindelse med foreninger og kontakt til de frivillige i Frivilligcentret.

Lene er primært til stede i centerets åbninstid, og det er derfor ikke længere muligt at tage tidskrævende opgaver ind.

Telefon: 54 82 00 55 
Mail: sekr@fri-villig.dk 


Frivillig: Dorthe 

Dorthe er frivillig i centret mandag hvor hun opdaterer hjemmesidens kalender og Facebook.

Synes godt om Guldborgsund Frivilligcenter og følg med i det frivillige liv. 

 kontakt mail: DortheFrivillig@outlook.dk

 
 

 
Banegårdspladsen 1A  |  4800 Nykøbing F  |  Telefon 1: 5128 1205  |  Telefon 2: 5482 0055  |Mail: bli@fri-villig.dk