Teleslynge 1

Tekster  

Teleslynge 2

Tekster

Txt

 

 
13/03-2018

Mangler du også svar på foreningsledelsens "best pratice", så kan du nu downloade den nye bog "At lede en sag" skrevet af bl.a. Leder af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Laura Augen.

Bogen er fyldt til randen med svar på alt fra økonomi til udvikling af ledelsen i foreninger. På næste side kan du se lidt af indholdsfortegnelsen - og vil du gerne have de 124 side i hånden, så kan den købes i Center for Frivilligt Socialt Arbejde for 50 kr.

Downaload bogen her

01/03-2018

Ida er stoppet som praktikant, men fortsætter som frivillig. Det er vi glade for og derfor lader vi lige Idas tekst stå lidt endnu, så I kan se, hvad hun kan.

(Ida er i øjeblikket praktikant i Frivilligcenteret og har været her i 8 uger. Da hun er lidt grøn inden for det frivillige område, har vi bedt hende om at undersøge og derefter formidle, hvad hun ved om Frivilligcenteret. Det er der kommet en tekst ud af, som andre måske også kunne være interesserede i at læse).

25/01-2018

Det er altid det bedste at høre det fra hestens egen mule. Her får du mulighed for at læse præcis hvad politikerne på Christiansborg har vedtaget vedr. den nye civilsamfundsstrategi.

Det er spændende læsning men specielt fra side 22 og nogle sider frem kan anbefales.

Delaftale_Satspulje 2018 - 21

24/01-2018

Social- Sundheds- og Omsorgsudvalget har godkendt uddelingen af §18- og §79 midler til foreninger på det frivillige sociale område.

Til forskel fra tidligere år, har hver forening søgt om en pose penge til alle projekter, hvor vi de tidligere år har søgt en pose penge for hvert projekt. Det giver færre ansøgninger og bedre arbejdsvilkår for de to politikere Bo Abildgaard og Jens Erik Boesen, der sidder og læser alle ansøgningerne igennem. Det ser tilgengæld beløbsmæssigt lidt voldsommere ud men svarer i det store og hele til det foreningerne plejer at søge om. Der er så i år lidt flere penge til den enkelte forening i år, og det er jo dejligt.

Der bliver ingen restepulje i år da alt er delt ud.

Uddelte §18 midler

Uddelte §79 midler

Guldborgsund Kommunes pressemeddelelse

20/12-2017

Otte medlemmer af det nye frivilligråd skal vælges af 110 foreninger. Fire medlemmer skal komme fra små foreninger og organisationer, mens fire skal komme fra store foreninger. Det kan du læse mere om på Altinget, se længere nede.

Minister Mai Marcado udpeger selv formanden som bliver formand for Mødrehjælpen Mads Roke Clausen, se artiklen i Altinget, se længere nede.

15/12-2017

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (Statens center for støtte til sociale frivillige) har de sidste år arbejdet på en frivilligrapport. den første del udkom i foråret og handlede om størrelsen af den frivillige sociale indsats på landsplan. Den viste at 4 ud af 10 danskere har deltaget i frivilligt arbejde inden for det sidste år - det er 39 %. Og du kan downloade del 1 her

Del 2 ser på Kommunernes engagement på det frivillige velfærdsområde - hvordan samarbejder man med foreningerne og det øvrige Civilsamfund og 86 % af kommunerne har deltaget i undersøgelsen.

Du kan downloade hele del 2 her

 

13/11-2017

Jeg ville være så ærgerlig, hvis en frivillig som Marie Baad Holdt konsulent i Ingerfair, gik min næse forbi - ikke desto mindre er det altså sket for en større organisation, og de ved det sikkert ikke engang.

Maries forsøg på at blive frivillig munder ud i denne artikel trykt i Altinget, og desværre er den ikke enestående. Vi ved at op til en tredjedel af dem der melder sig som frivillig aldrig bliver kontaktet og selv om de bliver kontaktet er det op mod halvdelen der aldrig hører mere efterfølgende.

10/11-2017

Årets Social Frivilligpris gik i år til formand for Hjernesagen ROSE BRUSEN og med hende de frivillige i Hjernesagen Guldborgsund.

Det er Roses utrættelige arbejde i nævn og udvalg og hendes evne til at sætte hjernesagen på dagsordenen, som udløste prisen.

Prisen består af en event i juni 2018 for Rose Brusen og de frivillige i Hjernesagen Guldborgsund, som Guldborgsund Frivilligcenter arrangerer.

Hvis du klikke på mere, kan du læse hele talen ved afsløringen af Årets Sociale Frivilligpris 2018, som blev holdt af formand for Guldborgsund Frivilligcenter Jan Riis.

06/11-2017

Du kan gennem en registrering hos TechSoup blive tildelt sponsorstøtte, som direkte giver dig lavere indkøbspris på f.eks. Microsoft Office.

TechSoup har en dansk medarbejder, som sidder på FRISE's kontor i Aarhus (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark - vores hovedorganisation), så det er altid muligt at få hjælp på dansk.

 

10/10-2017

Børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde har i dag præsenteret regeringens nye civilsamfundsstrategi.

  "For mig har strategien to klare mål. Den skal bidrage til, at der bliver sat skub i frivilligheden i alle kroge af landet, og at flere uden for arbejdsmarkedet – særligt udsatte borgere - engagerer sig frivilligt. Netop når man står uden et job, er det måske endnu vigtigere at være frivillige og en del af et fællesskab," siger børne- og socialminister Mai Mercado i en pressemeddelelse.

Strategien er en del af regeringens oplæg til de kommende satspuljeforhandlinger og bliver dermed først vedtaget i forbindelse med Finanslovsforslagets vedtagelse senere på året.

 
Banegårdspladsen 1A  |  4800 Nykøbing F  |  Telefon 1: 5128 1205  |  Telefon 2: 5482 0055  |Mail: bli@fri-villig.dk