Teleslynge 1

Tekster  

Teleslynge 2

Tekster

Txt

 

 
08/12-2017

Decemberkonferencen der hvert år afholdes af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (som er statens støttecenter for social indsats), havde i år besøg af Børne- og Socialminister Mai Mercado. Hun glædede sig over at den nye Civilsamfundsstrategi er blevet vedtaget og hun lancerede samtidig en ny konstruktion af Frivilligrådet.

24/11-2017
Nyhedsbrevet fra Guldborgsund Frivilligcenter bliver sendt til alle medlemmers kontaktperson. Nyhedsbrevet er for alle sociale frivillige i Guldborgsund, så derfor kan du læse hele nyhedsbrevet her.
13/11-2017

Jeg ville være så ærgerlig, hvis en frivillig som Marie Baad Holdt konsulent i Ingerfair, gik min næse forbi - ikke desto mindre er det altså sket for en større organisation, og de ved det sikkert ikke engang.

Maries forsøg på at blive frivillig munder ud i denne artikel trykt i Altinget, og desværre er den ikke enestående. Vi ved at op til en tredjedel af dem der melder sig som frivillig aldrig bliver kontaktet og selv om de bliver kontaktet er det op mod halvdelen der aldrig hører mere efterfølgende.

10/11-2017

Årets Social Frivilligpris gik i år til formand for Hjernesagen ROSE BRUSEN og med hende de frivillige i Hjernesagen Guldborgsund.

Det er Roses utrættelige arbejde i nævn og udvalg og hendes evne til at sætte hjernesagen på dagsordenen, som udløste prisen.

Prisen består af en event i juni 2018 for Rose Brusen og de frivillige i Hjernesagen Guldborgsund, som Guldborgsund Frivilligcenter arrangerer.

Hvis du klikke på mere, kan du læse hele talen ved afsløringen af Årets Sociale Frivilligpris 2018, som blev holdt af formand for Guldborgsund Frivilligcenter Jan Riis.

10/11-2017

Det har ligget bestyrelsen på sinde, uden i øvrigt at tage et politisk standpunkt, at give et forslag til spørgsmål/emner, som kan stilles til de opstillede byrådskandidater.  

Bestyrelsen håber dermed, at I kan få lyst til, hvis lejligheden byder sig, at sætte fokus på den frivillige sociale indsats i valgkampen.

Alle ønskes en god og fair valgkamp. 

Læs spørgsmålene under mere ..

06/11-2017

Du kan gennem en registrering hos TechSoup blive tildelt sponsorstøtte, som direkte giver dig lavere indkøbspris på f.eks. Microsoft Office.

TechSoup har en dansk medarbejder, som sidder på FRISE's kontor i Aarhus (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark - vores hovedorganisation), så det er altid muligt at få hjælp på dansk.

 

13/10-2017

Gå ind på Facebook og "SYNES GODT OM" Guldborgsund Frivilligcenter. 

Du vil løbende få informationer om, hvad der sker af aktiviter inden for det frivillige område. 

10/10-2017

Børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde har i dag præsenteret regeringens nye civilsamfundsstrategi.

  "For mig har strategien to klare mål. Den skal bidrage til, at der bliver sat skub i frivilligheden i alle kroge af landet, og at flere uden for arbejdsmarkedet – særligt udsatte borgere - engagerer sig frivilligt. Netop når man står uden et job, er det måske endnu vigtigere at være frivillige og en del af et fællesskab," siger børne- og socialminister Mai Mercado i en pressemeddelelse.

Strategien er en del af regeringens oplæg til de kommende satspuljeforhandlinger og bliver dermed først vedtaget i forbindelse med Finanslovsforslagets vedtagelse senere på året.

09/10-2017

Fremtidens frivillige er dagens unge.

En lang formiddag med en flok unge blev til en miniundersøgelse som blandt andet fik de unge til at fortælle hvad der skal til, for at de kunne blive frivillige.

Hvilket de rigtigt gerne vil - og det er nok så vigtigt at holde fast i. Her er de unges udsagn, om det de synes er det vigtigste, hvis de have lyst til at deltage i et fællesskab.

Gensidig respekt, og sammenhold er et must. Og det skal DET være.

De unge skal tages imod med åbne arme og masser af kærlighed, ellers er de væk igen.

De unge vil rigtigt gerne hjælpe og gøre andre glade, det smitter og er ekstra ”humør-medicin”

06/10-2017

Nu er efteråret for alvor ved at tage fat, med dens flotte farver og forhåbentlige blide vinde, og tiden er nu også moden til, at gå ind i planlægningsfasen vedr. afholdelsen af den 5. Nykøbing Messe (2018)

Er du eller din forening interesseret? 

 

 
Banegårdspladsen 1A  |  4800 Nykøbing F  |  Telefon 1: 5128 1205  |  Telefon 2: 5482 0055  |Mail: bli@fri-villig.dk