Foreningsinformationer

Foreningsnavn: Sct. Georgs Gilderne Sakskøbing afd. 
Kontakt: Jane Blach 
Adresse: Rosengården 14 
Postnr/by: 4990 Sakskøbing 

Telefon: 54 70 64 89
E-mailfamilien.blach@privat.dk 
Hjemmesidewww.sct-georg.dk/sakskoebing

Frivillige: 5

Medlemmer: 42

 

Aktivitet

Sct. Georgs Gildernes medlemmer (gildebrødrene) er tidligere og nuværende voksne spejdere, spejderforældre og andre interesserede, der deltager i det kammeratlige samvær til støtte for spejderarbejdet og humanitære formål.

Andet

Et Sct. Georgs Gilde er en kreds af mennesker, der gerne deler deres personlige overskud med hinanden og andre.

Vi er p.t. 42 gildebrødre/gildespejdere fordelt på 5 grupper. Gruppernes sammensætning findes ved lodtrækning og kører 2 år ad gangen.

De ægtefæller/samlevere, der har lyst, deltager i gruppemøderne og andre fællesarrangementer i Gildet.

Gruppemøderne holdes ca. en gang om måneden, på skift hos gruppens medlemmer.

Gildehaller holdes forskellige steder, da vi ikke har eget hus og p.t. ikke eget lokale. Det kan være på Sakskøbing Vandrerhjem, som vi har været med at starte og hvor vi stadig har medlemmer i bestyrelsen, i spejderhuset eller et helt tredje sted.

 

 
Banegårdspladsen 1A  |  4800 Nykøbing F  |  Telefon 1: 5128 1205  |  Telefon 2: 5482 0055  |Mail: bli@fri-villig.dk