Kender du det - at familien, kæresten eller vennerne er lidt trætte af at høre om dine udfordringer; at nu må du da snart kunne styre dit "misbrug", have sluppet din angst eller have lært at leve med din sygdom?

Der er noget som sundhedsvæsnet ikke kan hjælpe med. De kan ikke fjerne følelsen af at være helt anderledes end alle de andre, følelsen af, at de problemer, man står med, er man alene om at finde en løsning på. Det sker først, når man møder en ligesindet - en anden misbruger, en der også er angst eller en anden med den samme sygdom.

En selvhjælpsgruppe er en gruppe mennesker, som mødes om de samme problemstillinger, der giver hinanden mulighed for at fortælle, dele og modtage opmærksomhed for en periode. Vi har alle brug for at spejle os i hinanden for at finde ud af, hvem vi er, og vi har brug for at spejle os i et andet menneske som vi ligner på en eller anden måde. 

Der foregår ingen anden terapi end den erkendelse, der er i at spejle sig i hinandens fortællinger.

Herunder finder du de aktuelle selvhjælpsgruppe tilbud. Vi er altid interesseret i at høre fra dig enten

  • hvis du har en ide til en selvhjælpsgruppe - eller
  • hvis du kunne tænke dig at være tovholder på en selvhjælpsgruppe.
En frivillig tovholder i en selvhjælpsgruppe sørger for booke tiden, lave lidt kaffe, låse op, rydde op og låse igen, når I går. Som tovholder lægger du en overordnet plan for aktiviteten. Vi sender dig på et kort kursus i at være tovholder, og vi hjæper dig gerne med at lægge en løs struktur for indholdet. Vi sørger for at stille supervision til rådighed en gang eller to om året. Du skal ikke kunne noget bestemt ud over at have lyst til at være den, der holder lidt i trådene.  

ANGSTFORENINGEN

Angstforeningen tilbyder at deltage i en selvhjælpsgruppe. Gruppen yder ikke terapi, men er alene en mulighed for at tale med ligesindede om livet med angst.

Yderligere oplysninger om selvhjælpsgruppen fås hos

Kirsti Testroote
Telefon: 60 17 16 73
Mail: kirsti_mt@hotmail.dk

 

DEMENSGRUPPE FOR PÅRØRENDE

Gruppen for pårørende til demente er en lukket gruppe.

Ansøgning om optagelse i gruppen kan ske ved henvendelse til nedenstående kontaktperson.

Kiss Stokholm
Telefon: 24 23 14 51
Mail: kiss.stokholm@gmail.com

 

NETVÆRKSGRUPPE FOR PSYKISK SÅRBARE KVINDER

Netværksgruppen for pyskisk sårbare kvinder, har til formål at forebygge isolation og tilbagefald, samt skabe sociale nære venskabsforhold. Gruppen mødes for samtale og fælles kulturelle og kreative aktiviteter.

Udover at mødes den sidste torsdag i mdr. kl. 13:30-15.00 til samtale og fælles indblik har gruppen for psykisk sårbare kvinder et ønske om at sætte fokus på arrangementer mm.

For nærmere oplysninger henvises til

Mira Rooswinkel
Telefon: 91 75 13 29
Mail: mira11@turbopost.dk

 

RAMT AF KRIGEN

Har du som udsendt eller på anden vis oplevet krigen på tæt hold? Eller er du pårørende til én, der arbejder i krigszonen eller hjemvendt derfra? 

Initiativ i Guldborgsund, hvor soldater og andet fagligt personale, der har arbejdet i en krigszone, kan møde andre ligestillede.

Projektet ledes af en tidligere feltpræst samt en sygeplejerske/coach, som stiller sig til rådighed både for individuelle samtaler og tager initiativ til gruppesamtaler - såvel til de hjemvendte, som deres pårørende.

Vil du gerne høre mere, kan du kontakte

Feltpræst John Andersen
Telefon: 21 73 88 21
Mail: joan@km.dk

 

SEKSUELT KRÆNKET

Har du været udsat for incest, voldtægt, chikane eller er du måske pårørende? Nu kan du komme videre. Katja er tovholder på en selvhjælpsgruppe for seksuelt krænkede. Katja har selv været udsat for overgreb. Jane, der er terapeut, deltager med støttende funktion.  

Du kan være med i gruppen og vi starter løbende nye grupper op med ca. 8 personer i. Gruppen er hjælp til selvhjælp. Du kan deltage anonymt.

Vi mødes i Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, 4800 Nykøbing F.

For yderligere inofrmation om deltagelse i gruppen, kontakt

Jane Topp Olsen
Telefon: 24 66 59 99
Mail: jane.topp@hotmail.com

 

YRSA - YNGRE RAMTE SEN APOPLEKSI, HJERNESAGEN

At være hjerneskadet allerede i en ung alder, hvor man stadig skal være en del af et aktivt samfund, kan være en stor mundfuld, hvad enten man er født med en skade eller har fået den senere.

Formålet er at danne et aktivt netværk for yngre ramte, hvor man kan erfaringsudveksle, få viden om emnet, tale om de svære ting og få et socialt forum, hvor man kan føle sig lige og accepteret, som den man er.

Vi mødes til oplæg, snak og ture efter deltagernes ønsker.

Du er velkommen til at kontakte nedenstående kontaktperson for yderligere oplysninger om netværkets mødested og tidspunkt.


Grethe Hansen
Telefon: 24 44 03 22
Mail: grethehansen342@gmail.com 

PEER-STØTTEN

Et tilbud til sindslidende eller pårørende

Peer-støtten er et tilbud for sindslidende eller pårørende til folk i alderen 18 år og opefter i Guldborgsund Kommune. En Peer er en person, der har gået hele vejen selv, og som altså er en ligesindet. Det giver altså en mulighed for at tale sammen med en, der forstår, lytter, råder og vejleder ud fra egen erfaring og viden uden en skjult dagsorden. En Peer har et stort netværk at støtte sig til, og kan derfor ad denne vej vise en retning for borgeren. En Peer er underlagt loven om tavshedspligt med mindre andet aftales med borgeren eller der er tale om en livstruende situation.
For nærmere aftale eller information kontaktes Peer-støtten i tidsrummet
Mandag - tirsdag: Lukket
Onsdag kl. 19-21
Torsdag - søndag kl. 19-23

Uden for dette tidsrum kan der lægges en besked på telefonsvareren eller sendes en mail.

Peer-Støtten
Telefon: 81 93 68 96
Mail: peerstoette@gmail.com

 

VOV-GRUPPEN - FRIVILLIGE VOKSENVENNER LOLLAND-FALSTER

Ven-Og-Ven-gruppen

Frivillige Voksenvenner Lolland-Falster etablerer venskaber mellem frivillige voksne og udsatte børn og unge op til 25 år, der har et spinkelt netværk. 

Når VoV-gruppen mødes er der plads til at snakke, hygge, male, tegne eller hvad man ellers kunne have lyst til at lave sammen. VoV-gruppen tager også på udflugter, der har interesse for de unge, og laver mad og spiser sammen. Formålet med VoV-gruppen er at etablere nye venskaber for unge mellem 18 og 25 år, der ellers har et spinkelt netværk. 

VoV-gruppen mødes tirsdag i ulige uger i Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, 4800 Nykøbing Falster, klokken 18.00 til 21.30. Alle er velkomne! Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding. 

Frivillige Voksenvenner Lolland-Falster
Ulla Fink Ulriques
Telefon: 23 24 84 23
Mail: FV@frivillige-voksenvenner.dk 

 

 
Banegårdspladsen 1A  |  4800 Nykøbing F  |  Telefon 1: 5128 1205  |  Telefon 2: 5482 0055  |Mail: bli@fri-villig.dk