Kategori: Aktiviteter
Skrevet af: web
22/01-2019

Hjerteforeningen afholder generalforsamling tirsdag d. 22. januar kl. 18:00


Hjerteforeningen afholder Generalforsamling 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6.  Eventuelt

NB.

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på
Generalforsamlingen, i henhold til vedtægternes § 3, stk. 3, indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens dato. Stk. 5, Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 6, Det er kun medlemmer, som kan stemme på generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding til formanden Kirsten Jensen tlf.: 24 22 39 90 eller på mail: hjerteguld@gmail.com

Seneste tilmelding d. 15. januar 2019

Sted: Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F.