Kategori: Foreninger
Skrevet af: web
20/12-2018

Satspuljen er død - hvad nu?


Alle der bruger puljer som en del af finansieringen til deres projekter for udsatte, blev lidt hede i kinderne da Finansministeriet meldte ud at nu afskaffede man SATS-puljen.Det ser ikke umiddelbart ud til at berøre finansieringen af frivilligcentrene.

Her får du teksten skrevet af FRISE (frivilligcentrenes hovedorganisation), hvor der kommer lidt forklaring på, hvad vi kan vent os i fremtiden af puljerne.

Fredag den 30. november meldte Finansministeriet ud, at satspuljen bliver afskaffet som en del af finanslovsaftalen mellem Regeringen og DF. Allerede fra 2019 stopper tilførslen af nye penge.

Størstedelen af de over 16 milliarder i satspuljen er imidlertid faste bevillinger, som vil blive overført til finansloven. Men en mindre del af satspuljen bruges på midlertidige projekter, som står til at udløbe de kommende år. Når alle projekter er udløbet, vil det give en reserve på 600-800 millioner årligt. Og disse midler skal ifølge aftaleteksten være øremærket "sociale indsatser, hvor især civilsamfundet skal prioriteres".
Mai Mercado fastslår i denne artikel, at der ikke skal kæmpes for finansieringen af den kommende reserve. Alle de penge, som i dag bruges på midlertidige projekter, vil gå til den kommende, endnu ikke navngivne pulje. Derudover tilfører man 70 millioner kroner. Det svarer til, hvad der gennemsnitligt er gledet tilbage i satspuljen årligt, fordi bevillingerne ikke er blevet brugt.


Det betyder, at reserven i 2023 og 2024 vil være på henholdsvis 858,5 og 843,7 millioner kroner. I de kommende år er størstedelen af pengene dog bundet i eksisterende projekter. Derfor er der foreløbig kun godt 90 millioner kroner i puljen i 2020. Dette forventes dog addresseret på næste års finanslov.
Børne- og Socialministeren understreger i artiklen også, at den kommende reserve kun skal støtte midlertidige projekter. Det er ikke afklaret, hvordan pengene vil blive fordelt, da det kommer til at bero på en konkret forhandling. Men står det til Mai Mercado, skal socialordførerne ligesom med satspuljen have stor indflydelse på, hvordan man bruger midlerne fra reserven.


Først efter det kommende folketingsvalg bliver den endelige erstatning forhandlet på plads. Dermed kan et eventuelt nyt politisk flertal skrotte planerne. Socialdemokratiet har dog allerede været ude og rose afskaffelsen af satspuljen.

Debat om den fremtidige finansiering
Flere organisationer har siden udtrykt bekymringer for de fremtidige finansieringsmuligheder for de frivillige sociale foreninger, da det kan blive svært for sociale foreninger at komme på finansloven.  
Frivilligrådets formand peger i denne artikel dog også på, at afskaffelsen kan betyde en forbedring for sektoren, da den nye model bliver mere transparent. Desuden peger Mads Roke på det kommende arbejde for civilsamfundsorganisationerne i forhold til at forpligte politikerne på en ordentlig model.
"Vi skal blive bedre til at synliggøre den værdi, den samlede sektor bidrager med til vores samfund. Vi skal have styrket vores brand ved at få vist Danmark, hvad det er sektoren kan og den forskel, den skaber."