Kategori: Foreninger
Skrevet af: web
13/03-2019

Hvad vil vi de næste år?


Hvad skal Guldborgsund Frivilligcenter foretage sig de kommende år. Det er der netop kommet et bud på. Man kan læse hele forslaget på denne adresse:

Og klik derefter på Forandringsteori 2019 - 2021

Forandringsteorien tegner et billede af de fokusområder som Frivilligcenteret vil arbejde på de kommende år.

I hovedtræk vil vi naturligvis fortsætte med de kerneopgaver vi har men derudover vil vi i 2019 gå i dybden med en medlemsundersøgelse, så centeret endnu skarpere kan målrette indsatsen til glæde for flere medlemmer.

 

 

I 2019 vil vi også undersøge, hvordan udsigterne til et samarbejde med relevante interessanter omkring enten Mænd og Ensomhed eller Børn og Unge er. I slutningen af året vil vi tage stilling til de muligheder, der er, så vi i 2020 kan begynde at rejse midler til et evt. projekt.

Vi fortsætter også arbejdet omkring de andre medlemmer som ikke kommer fra den sociale indsats, herunder etablering af et basiskendskab der går begge veje. Vi glæder os til gennem året at præsentere forskellige muligheder i disse virksomheder og organisationer for samarbejde med de frivillige sociale indsatser.

Det bliver nogle spændende år, som vi glæder os til at se hvad bringer.