Kategori: Foreninger
Skrevet af: web
03/06-2019

Frivilligheden blomstrer


Alle medlemmer af Guldborgsund Kommunalbestyrelse har netop modtaget et brev fra lederen af Guldborgsund Frivilligcenter, Birgitte Zimling.

På baggrund af de tal, der kom frem på generalforsamlingen for små 14 dage siden har hun en række meget positive resultater at fremvise til de lokale byrødder.

I 2013 var der 2.152 frivillige i sociale bevægelser i kommunen. I år er det tal vokset med 1000 personer. I 2013 havde de frivillige kontakt til i alt 31.000 borgere. I år er antallet 42.500 borgere. I slutningen af 2013 havde kommunens Frivilligcenter kontakt til 170 projekter. I år er tallet steget med næsten 60 nye foreninger og er nu på 226. I slutningen af 2013 havde centret ydet faglig bistand til medlemmerne 155 gange. I år er tallet flerdoblet til 438 gange.

Så både centret og frivilligheden er i solid drift.

Selv om man ikke kan opgøre alt i tal, fordi frivilligt arbejde mest handler om nærvær og praktisk arbejde, så er det en solid og støt udvikling i arbejdet.

Udover de sociale foreninger har Socialstyrelsen stillet det krav til Frivilligcentre, at de også henvender sig til andre grupper. I Guldborgsund har man fået 35 medlemmer, der ikke er sociale foreninger, men private erhvervsdrivende, der gerne vil støtte op om socialt arbejde som et led i deres profil.

- Det har givet os en indsigt i en anden måde at se problemerne på, og vi er vældigt glade for de input, vi får fra de nye medlemmer, siger Birgitte Zimling - der understreger at de 35 erhvervsmedlemmer kommer oveni den vækst, der er sket på det sociale område.

- I det hele taget har Socialstyrelsen med sine nye krav gjort at vi udvikler os mere dynamisk nu, mener Birgitte Zimling.

De nye tanker er nedfældet i en handlingsplan for 2019-2022, som man kan læse via dette link.

...