Kategori: Foreninger
Skrevet af: web
09/10-2019

Ny forskning om Lolland og Guldborgsund


Det har ikke direkte at gøre med frivilligt arbejde - men det er i høj grad de personer, der er brugere af frivilligt arbejde, som en ny forskning, der er produceret af - blandt andre - Terese L.F. Holmager og Elsebeth Lynge, har som udgangspunkt. Forskningen udgår fra Lolland-Falster sygehus og flere læger herfra har også deltaget i forskningsprojektet.

Grund-ideen er, at Lolland-Falster - og især Lolland - har en overdødelighed, set i forhold til resten af landet. Ser man på en af de bedste kommuner, Gentofte, så lever folk her seks år længere end man gør på Lolland. I gennemsnit.

Det fokus man har for den kommende del af forskningen er at kigge på, har som udgangspunkt, om det er "indfødte", altså folk, der har boet her i generationer, eller tilflyttere, der påvirker livslængden negativt. Sat på spidsen: Gør Lolland-Falster folk syge, eller modtager området syge mennesker.

Og hvad har det med frivillighed at gøre? Egentlig ikke alverden, vel?

Og så alligevel. Det er jo de frivillige, der siddeer ude hos de syge, hjælper de, der er i klemme.

Og forskningen kan bruges præventivt. Når man ved, hvem der er i risikozonen, kan man bedre hjælpe dem.

Man kan se meget mere om undersøgelsen her.

...